Medal Prezydenta Miasta Lublin dla prof. dr hab. Mariusza Gagosia z WBiB

W dniu 20 września 2020 r. na Rynku Starego Miasta w Lublinie odbyło się II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie i Lubelskie Koło Pszczelarzy. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Lublin.

Podczas niedzielniej uroczystości w Trybunale Koronnym Prezydent Lublina - Krzysztof Żuk wręczył pracownikowi naszego Wydziału prof. dr hab. Mariuszowi Gagosiowi "Medal Prezydenta Miasta Lublin."

Medal ten stanowi wyjątkowe wyróżnienie i został przyznany Profesorowi Gagosiowi w uznaniu za jego znaczące osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz cenny wkład w rozwój lubelskiego pasiecznictwa, w tym wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji pszczelarskich w mieście i regionie.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2020