Konkurs na projekty dla Doktorantów Studiów Doktoranckich

Zgodnie z Regulaminem konkursu na projekty mające na celu wykonanie pojedynczego działania badawczego przez Doktorantów Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii ogłaszam konkurs na projekty indywidualne lub zespołowe realizowane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

Na sfinansowanie działań w ramach najlepszych projektów przeznaczona jest łączna kwota do 38 tys. zł.  Pozostałe warunki dotyczące konkursu i realizacji projektu są następujące:

 1. czas realizacji projektu – projekty roczne realizowane do 31 stycznia 2021 r.,
 2. czas na wykorzystanie pozyskanych środków – do 15 listopada 2020 r.,
 3. wysokość dofinansowania - maksymalne dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego może wynieść 5 tys. zł,
 4. forma i termin składania wniosku – wniosek stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu należy złożyć w edytowalnej formie elektronicznej (.doc lub .docx) na adres e-mail prof. dr hab. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej (szusterciesielska.agnieszka@poczta.umcs.lublin.pl) do dnia 18 maja 2020 r., do godziny 8.00.
 5. termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostaną ogłoszone do 27 maja 2020 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu (imię i nazwisko wykonawcy lub kierownika zespołu badawczego wraz z wykonawcami, tytuł projektu badawczego, wysokość dofinansowania),
 6. szczegółowy kalendarz przebiegu konkursu o finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 7. ocenę wniosków przeprowadzi Komisja ds. Projektów Młodych Naukowców powołana przez Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem konkursu na projekty mające na celu wykonanie pojedynczego działania badawczego przez Doktorantów Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który wraz z załącznikami jest umieszczony na stronie Wydziału w zakładce „Doktorant” oraz w tej aktualności.

 

Dziekan
Joanna Czarnecka

  Aktualności

  Data dodania
  8 maja 2020