Konkurs na centra doskonałości

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z Programem „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem Programu jest utworzenie innowacyjnych centrów doskonałości, kierowanych przez wybitnych naukowców, niezależnie od narodowości.

Wniosek może być złożony przez jednego naukowca (nie zespoły), z dorobkiem i umiejętnościami, które są niezbędne do aplikowania na najwyższe stanowiska kierownicze w światowych instytucjach. Niezbędnym warunkiem złożenia aplikacji jest także zaproszenie do współpracy – przy tworzeniu i działalności centrum – uznanej placówki badawczo-rozwojowej z zagranicy (np. Instytut Maxa Plancka).

Finansowanie działalności jednego centrum doskonałości w 100%, na poziomie ok. 35 mln zł. Planowane jest wsparcie dziesięciu projektów.
Finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe. Program nie finansuje kosztów zakupu infrastruktury (wykonawcy Projektu muszą mieć dostęp do istniejącej, nowoczesnej infrastruktury badawczej). Z kosztów MAB mogą być finansowane wydatki na wykorzystanie istniejącej infrastruktury, zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego.
Termin złożenia pierwszej części (z wymaganych trzech) wniosku upływa 30 października 2016 r.

Szczegółowe informacje
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2016