Konkurs fotograficzny "Fotoreaktywacja"

Kochani miłośnicy fotografii i natury! Pragniemy Was serdecznie zaprosić do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym "Fotoreaktywacja".

Informacje techniczne: 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery fotografie w formie cyfrowej. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace konkursowe przyjmujemy od 4.08.2023 do 15.10.2023 r.

Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: skfp@mail.umcs.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Fotoreaktywacja".

Nadesłane fotografie należy opisać według następującegowzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. 

Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym (Załącznik 1).
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do nadsyłania prac!

    Aktualności

    Autor
    Agata Dzyr
    Data dodania
    31 sierpnia 2023