Konkurs Biochemiczny

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VII Konkursie Biochemicznym organizowanym przez Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Konkurs odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS).

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie z województwa lubelskiego. Jego celem jest:

1)      popularyzacja oraz rozwijanie zainteresowania biochemią,

2)      podnoszenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu biochemii,

3)      inspirowanie do obserwacji procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych oraz zależności między strukturami chemicznymi biomolekuł a ich funkcjami biologicznymi.

Laureaci oraz osoby wyróżnione Konkursu Biochemicznego otrzymają cenne nagrody książkowe a szkoły biochemiczne upominki. Zgodnie z Uchwałą Senatu UMCS laureaci Konkursu Biochemicznego (1-3 miejsce) są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na kierunki Biologia i Biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (Uchwała nr XXIII-26.7/15 z dnia 27 maja 2015 r.).

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowych informacji udzielą Państwu osoby odpowiedzialne za konkurs:

Jolanta Polak, Zakład Biochemii UMCS, Lubelski Oddział PTBioch

Tel. 81 537 56 65

e-mail: jpolak@umcs.lublin.pl

Anna Jarosz-Wilkołazka, Zakład Biochemii UMCS, Lubelski Oddział PTBioch

Tel. 81 537 50 44

e-mail: anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    18 stycznia 2016