HR Excellence in Research - ankieta dla Doktorantów

W związku ze staraniami naszego Uniwersytetu o otrzymanie logo Komisji Europejskiej "HR Excellence in Research”, Doktoranci wszystkich Wydziałów zostali wezwani przez Rektora do wypełnienia specjalnej ankiety.

Jej wyniki posłużą do oceny, w jakim stopniu funkcjonowanie instytucji (poprzez wewnętrzne akty normatywne lub stosowane praktyki) jest spójne z zasadami i zaleceniami Karty i Kodeksu. Zadanie ma na celu określenie tzw. luk, a więc działań do wykonania celem kompleksowego wdrożenia postanowień Karty i Kodeksu.

Doktoranci stanowią jedną z istotnych w tym procesie grup akademickich, a ich informacja zwrotna jest równie ważna, co pracowników dydaktycznych i naukowych. Oczekiwana i zarazem minimalna liczba respondentów jest na poziomie co najmniej 60% całej społeczności.

Ankieta dostępna jest tutaj: https://ankiety.umcs.pl/surveys/9/
Ostateczny termin jej wypełnienia to 12 października br.
Ankieta jest anonimowa, logowanie następuje poprzez system USOS, jej wypełnienie powinno zająć nie więcej, niż kilka/kilkanaście minut.

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2016