Finał VIII edycji Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą” dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego

Miło nam poinformować, iż 08 czerwca 2018 r. w Instytucie Biologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie odbył się finał VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą” dla szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami konkursu byli:

  • Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej Instytutu Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie,
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie wraz z doradcą metodycznym dla nauczycieli biologii i przyrody m. Lublin,
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Udział w konkursie zadeklarowało 460 uczniów z 23 szkół województwa lubelskiego. W wyniku eliminacji szkolnych, do etapu wojewódzkiego przystąpiło 37 uczniów.

Na podstawie przeprowadzonych eliminacji wyłoniono 3 laureatów oraz przyznano dwa wyróżnienia. Najlepszych uczniów i ich nauczycieli uhonorowano nagrodami ufundowanymi przez Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, Prezydenta miasta Lublin, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON oraz Radę Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Upominkami obdarowano wszystkich uczniów i ich opiekunów merytorycznych do 10 miejsca na liście zwycięzców. Drobne gadżety ufundowanie przez Prezydenta miasta Lublin otrzymał każdy uczestnik konkursu.

Ranking szkół macierzystych laureatów i uczniów wyróżnionych w konkursie:

I miejsce

Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie

II miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

III miejsce

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

IV miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

V miejsce

I  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a fundatorom dziękujemy za cenne nagrody. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu i uczestniczyli w pracach komisji oceniającej.

Kolejna edycja już za rok. Zapraszamy!

Honorowe Patronaty Konkursu

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2018