ERA-CAPS - międzynarodowy konkurs

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o naborze wniosków w konkursie międzynarodowym w dziedzinie biologii molekularnej roślin ERA-CAPS. Nabór potrwa od 23 czerwca 2016 r. do 26 września 2016 r. Za obsługę konkursu w Polsce odpowiada Narodowe Centrum Nauki.

Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów (przynajmniej 2 należących do sieci ERA-CAPS). Przewidywany czas trwania zgłaszanych projektów to 3 lata. Tematyka:

  • bezpieczeństwo żywności i żywienia,
  • zboża  nieprzeznaczone do spożycia (energetyczne),
  • adaptacja do zmian klimatycznych,
  • stres biotyczny/abiotyczny.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej ERA-CAPS.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2016