Dzień Ważki w Ogrodzie Botanicznym 25 maja

Ważki są owadami godnymi uwagi z wielu względów. Cieszą oko - są duże, ładnie ubarwione, mają interesujące zachowanie. Są stosunkowo dużymi drapieżnikami wpływającymi na liczebność swych ofiar, a zarazem są pokarmem większych zwierząt (głównie ptaków). Są pożyteczne - w istotnym wymiarze redukują liczebność wielu szkodników. Są przydatne w ocenie stanu środowiska. Wreszcie, ich obserwowanie, fotografowanie i badanie to piękne hobby, którego uprawianie umożliwia nam też aktywność fizyczną i kontakt z przyrodą.

Dzień Ważki jest świętem nowym i rodzimym. Począwszy od ostatniej dekady XX w. znacząco wzrasta liczba miłośników ważek w Polsce. Z Sekcją Odonatologiczną Polskiego Towarzystwa Entomologicznego związanych jest ok. 60 osób, grupa na FB "Ważki w Polsce" liczy ok. 3,3 tys. członków. Do obu tych gron należy pani Ewa Rauner-Bułczyńska z Puław, która zaproponowała obchodzenie święta tych pięknych owadów 25 maja - ku pamięci Edmonda de Selys Longchamps, wielkiego belgijskiego entomologa i znawcy ważek, który urodził się 25 maja 1813 r. Propozycja przyjęła się i począwszy od 2019 r., w coraz większej liczbie miejsc obchodzimy Dzień Ważki.

W tym roku planujemy pierwsze w Lublinie spotkanie w ramach Dnia Ważki. Zapraszamy serdecznie do Ogrodu Botanicznego, gdzie w towarzystwie i pod merytoryczną opieką ważkolubów (odonatologów) związanych z UMCS, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Polskim Towarzystwem Entomologicznym, będzie można:

 • poznać gatunki występujące w Ogrodzie,
 • przyjrzeć się ich rozmieszczeniu przestrzennemu i preferencjom mikrośrodowiskowym, zachowaniu związanemu z rozrodem i żerowaniem,
 • poznać żyjące w wodzie larwy i zmierzyć się z niełatwym ich oznaczaniem,
 • poszukać wylinek, czyli skórek, które pozostają po przeobrażeniu się larwy ostatniego stadium w osobnika dorosłego.

Będziemy czekali na grupy zorganizowane (które powinny się wcześniej zarejestrować), ale postaramy się zająć każdym, kto pojawi się nad stawami przy rzeczce Czechówce na terenie Ogrodu Botanicznego.

Jeśli tylko dopisze nam pogoda, czeka nas ciekawa i dobra zabawa!

Zapisy: anna.cewner@mail.umcs.pl tel. 81 742 67 01

  Aktualności

  Autor
  Agata Dzyr
  Data dodania
  25 kwietnia 2023