Czego potrzebują zapylacze? - szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu "Inwazyjne Gatunki Obce – zagrożenia dla zapylaczy, regulacje prawne", które będzie zrealizowane w ramach projektu "Czego potrzebują zapylacze?".

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie identyfikowania i eliminacji inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrażających zapylaczom. Zaprezentowane zostaną podstawy prawne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się IGO.

Data: 21 października 2023 r. oraz 28 października 2023 r.

Zagadnienia, które będą poruszone podczas szkolenia:

1. Definicje prawne: gatunek obcy, inwazyjny gatunek obcy, inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla UE, inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski

2. Kryteria uznania rośliny za inwazyjny gatunek obcy, cechy ekologiczne najgroźniejszych gatunków inwazyjnych

3. Przegląd inwazyjnych gatunków obcych stwarzający zagrożenie dla Polski i UE – identyfikacja, wpływ na ekosystemy, gospodarkę, zdrowie człowieka

4. Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie- jakie rośliny wybierać zamiast inwazyjnych gatunków obcych?

5. Aspekty prawne dotyczące postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony certyfikatem.

Koszty dojazdu i noclegu ponosi uczestnik.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 października 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 21 października 2023 r. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 28 października 2023 r.

    Aktualności

    Autor
    Agata Dzyr
    Data dodania
    13 września 2023