Baltic University Programme - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące inicjatywy Baltic University Programme (BUP), które odbędzie się dnia 6 lutego (wtorek), o godz. 10 w Sali Senatu, budynek Rektoratu UMCS.

Baltic University Programme to sieć około 230 uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego w regionie Morza Bałtyckiego koordynowana przez Sekretariat na Uniwersytecie Uppsala w Szwecji. Od 2016 r. sieć przybrała formę organizacji, której nasza Uczelnia jest członkiem.

Sieć koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem jest wspieranie kluczowej roli uniwersytetów w demokratycznym, pokojowym i zrównoważonym rozwoju, poprzez rozwijanie kursów uniwersyteckich, wspieranie interdyscyplinarnych kooperacji badawczych oraz uczestnictwo w projektach we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak np. władze lokalne. BUP dąży do znalezienia nowatorskich sposobów interakcji między uniwersytetami oraz między uniwersytetami a społeczeństwem. Jego celem jest wzmocnienie silnych lokalnych i międzynarodowych społeczności edukacyjnych. Wszystkie tematy wraz z bankami informacji w poszczególnych dziedzinach dostępne są pod linkiem http://www.balticuniv.uu.se/themes/

Kursy BUP dla studentów są organizowane przez uniwersytety w sieci. Ponadto, co roku na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin organizowany jest dwutygodniowy kurs SAIL, który koncentruje się na zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem z różnych perspektyw i w oparciu o cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 •      Zmiana klimatu
 •      Geografia
 •      Inżynieria
 •      Gospodarka
 •      Nauki społeczne / Politologia
 •      Biologia / Nauka o morzu
 •      Zdrowie publiczne

W kursie weżmie udział 30 studentów i 8 nauczycieli. Aktualnie prowadzony jest nabór na nauczycieli. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naboru prosimy o bezpośredni kontakt z panią Marią Hejną, koordynatorką kursu Maria.Hejna@csduppsala.uu.se

Od 2018 r. na stronie www BUP będą regularnie publikowane Notatki z badań "Badania naukowe i innowacje na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego". Celem projektu Notatki z badań jest rozpowszechnianie wyników badań oraz zdobycie wiedzy na temat naukowców i grup badawczych w regionie Morza Bałtyckiego. Pierwszy numer jest już dostępny online.

Serdecznie zachęcamy do zianteresowania się Programem.

Olga Pliszczyńska, tel. 5365

 

  Aktualności

  Data dodania
  2 lutego 2018