Ankieta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

[For English see below]

Szanowny studencie, szanowna studentko,

pomóż nam sprawić, żeby życie zagranicznych studentów w Polsce było prostsze, a studia lepsze.

Będziemy wdzięczni, jeśli podzielisz się z nami opiniami i doświadczeniami dotyczącymi okresu studiów w Polsce.  

Kliknij na link, by przejść do kwestionariusza w wersji polskiej:

https://ankieteo.pl/ankieta/studiawpolsce

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci około 10-15 minut. Ankieta jest anonimowa, a zbiorcze opracowanie wyników będzie wykorzystane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badanie realizowane jest przez firmę SWResearch na zlecenie MNiSW. Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz.

Ankieta będzie dostępna do 20. grudnia 2016 roku, ale namawiamy Cię do wypełnienia jej niezwłocznie.

Dziękujemy za udział w ankiecie,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Dear student,

help us make the life of international students in Poland simpler and better!

We will greatly appreciate, if you provide feedback on your overall student experience in Poland.

Please click on the link to visit the survey in English:

https://ankieteo.pl/ankieta/studyinginpoland

The questionnaire will take you approximately 10-15 minutes. The survey is anonymous: aggregated results will be used by the Ministry of Science and Higher Education. The survey is carried out by the company SWResearch for Ministry of Science and Higher Education.  Please fill in the questionnaire only once, in Polish OR English.

The survey is available until 20th of December but we encourage you to take it as soon as possible.

Thank you for your support,

Polish Ministry of Science and Higher Education 

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2016