57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

W dniach od 27 czerwca do 3 lipca 2016 r. odbędzie się w Lublinie 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Konferencja ma zasięg ogólnokrajowy, z udziałem ponad 450 przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce oraz gości zagranicznych będących specjalistami w zakresie nauk botanicznych. Obrady w ramach sekcji PTB  będą odbywały się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego oraz w salach wykładowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Głównym organizatorem Zjazdu jest Oddział Lubelski PTB, a współorganizatorami są: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, organizowany pod hasłem „Botanika – tradycja i nowoczesność” kierowany jest do pracowników uczelni wyższych, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji powiązanych z szeroko pojętą botaniką i ochroną środowiska. Tematyka konferencji obejmuje pełne spektrum nauk botanicznych, a przedmiotem zainteresowań uczestników Zjazdu są nie tylko rośliny, ale także inne grupy organizmów bezpośrednio z nimi związane (np. glony, grzyby, porosty). Abstrakty wszystkich wystąpień, a także prezentacji posterowych zostaną wydane w oddzielnej publikacji. Podczas Zjazdu odbędą się także sesje terenowe, których trasy zostały zaplanowane w sposób umożliwiający pokazanie najpiękniejszych obszarów i najbardziej interesujących obiektów przyrodniczych, a także zabytków historii i kultury naszego miasta i regionu. 

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2016