#napomocUkrainie - podziękowanie

Szanowni Państwo,

Studenci i Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

W imieniu Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WBiB, organizatorów zbiórki darów rzeczowych pod hasłem #napomocUkrainie, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali wielkie serce i wsparli swoimi darami tą wspaniałą akcję. W dniach trwania zbiórki, od 28 lutego do 3 marca 2022 r., udało się zgromadzić ponad 40 pudeł i pudełek wypełnionych różnymi produktami.

Wszystkie zebrane artykuły zostały w ubiegły piątek przekazane do punktu PCK w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2022