„Ludzkie koronawirusy” - wykład na WBiB

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Lubelski
Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział Lubelski
Lubelskie Towarzystwo NaukoweWydział II Nauk Biologicznych
Komisja Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie
Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział Lubelski
Polskie Towarzystwo Wirusologiczne Oddział Lubelski
Polskie Towarzystwo Mykologiczne

zapraszają

do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym

prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

z Katedry Wirusologii i Immunologii

Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie

wygłosi referat pt.

„Ludzkie koronawirusy”

Spotkanie odbędzie sie 11.03.2020 r. (środa) o godzinie 14:00

w sali 0131B (sala audytoryjna), Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

ul. Akademicka 19, Lublin

Serdecznie zpraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2020