Biologia, studia pierwszego stopnia, specjalność: mikrobiologia

MIKRObiologia – MAKROmożliwości!

Podczas studiów na specjalności mikrobiologia zdobędziesz aktualną wiedzę dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki oraz ich miejsca i znaczenia w świecie organizmów żywych, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Nauczysz się pracy z zastosowaniem klasycznych i molekularnych technik laboratoryjnych, jak również metod statystycznych i bioinformatycznych. Zdobędziesz umiejętności wykrywania i identyfikowania mikroorganizmów patogennych, wywołujących choroby ludzi, zwierząt i roślin oraz selekcjonowania mikroorganizmów do praktycznego wykorzystania w procesach biotechnologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Studiując na specjalności mikrobiologia, kierunek biologia, zyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów na drugim stopniu na specjalności mikrobiologia lub innej, zgodnej z Twoimi zainteresowaniami. 

Wybór specjalności odbywa się podczas pierwszego semestru studiów. Planowane jest uruchomienie trzech specjalności (spośród: biochemia z biologią molekularną, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia medyczna i biologia środowiska), na które zgłosi się najwięcej studentów.

Co po studiach?

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na specjalności mikrobiologia będziesz cenionym specjalistą w instytucjach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach diagnostycznych służb weterynaryjnych i służby zdrowia (z wyjątkiem stanowiska diagnosty laboratoryjnego w rozumieniu stosownej ustawy o zawodzie diagnosty laboratoryjnego), laboratoriach kontroli jakości przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach prowadzących analizy mikrobiologiczne i biochemiczne, w instytucjach działających w zakresie biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska, a także w ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną. Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, i kontynuować naukę, taką możliwość dają Ci studia II stopnia, zarówno biologiczne, jak i na kierunkach pokrewnych. Zwiększasz w ten sposób swoje szanse na zatrudnienie w placówkach i instytucjach naukowych.

A ponadto na specjalności mikrobiologia:

  • Pokażemy Ci z bliska świat „dobrych i złych” mikroorganizmów”.
  • Będziesz uczestniczył w rozmaitych zajęciach praktycznych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologii środowiskowej, przemysłowej, mykologii, wirusologii.
  • Na naszej mikrobiologii zarazisz się tylko wiedzą i pasją do nauki.
  • U nas znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, żeby rozwinąć swoje zainteresowania światem w skali mikro.
  • Gwarantujemy Ci opiekę najlepszych dydaktyków i dostęp do wysokiej klasy aparatury naukowo-badawczej.

Dowiedz się o nas więcej:

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS