Biologia, studia pierwszego stopnia, specjalność: biologia medyczna

Człowiek – komórki, narządy, organizm, procesy, w zdrowiu i w chorobie

Jeżeli wśród żywych organizmów najbardziej interesuje Cię człowiek i chcesz dowiedzieć się o jego funkcjonowaniu jak najwięcej, będziesz miał taką szansę właśnie na specjalności biologia medyczna. Zajmiesz się tu głównie zagadnieniami z biologii człowieka: jego anatomią, rozwojem, fizjologią i patofizjologią, biochemią żywienia oraz ewolucją i ekologią gatunku Homo sapiens. Na tej specjalności poznasz wybrane metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce, podstawy farmakologii, ale też teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej czy fizykoterapii. Dowiesz się również, jak funkcjonują inne organizmy, mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, poznasz te zagadnienie w kontekście funkcjonowania organizmu człowieka i jego zdrowia.

Studiując na specjalności biologia medyczna, kierunek biologia, uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Wybór specjalności odbywa się podczas pierwszego semestru studiów. Planowane jest uruchomienie trzech specjalności (spośród: biochemia z biologią molekularną, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia medyczna i biologia środowiska), na które zgłosi się najwięcej studentów.

Co po studiach?

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na tym kierunku znajdziesz pracę w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej. Będziesz mieć również możliwość zatrudnienia w firmach biotechnologicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, produkujących odczynniki diagnostyczne, ale też w firmach doradczych czy szkoleniowych. Jeśli zechcesz poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę, taką możliwość dają Ci studia II stopnia, zarówno biologiczne, jak i na kierunkach pokrewnych. Wtedy zwiększasz swoje szanse na zatrudnienie w placówkach i instytucjach naukowych.

A ponadto na specjalności biologia medyczna:

  • Zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności umożliwiające wykorzystanie wiedzy biologicznej we współczesnej medycynie.
  • Poznasz w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Nauczysz się podstawowych technik laboratoryjnych oraz obsługi specjalistycznej aparatury badawczej.

Dowiedz się o nas więcej:

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS