Biologia, studia pierwszego stopnia, specjalność: bioinformatyka

Bioinformatyka UMCS – przekształcamy dane w wiedzę.

Bioinformatyka działa na pograniczu biologii i informatyki i kształtuje zdolności analitycznego myślenia. Nauka ta wykorzystuje programowanie komputerowe, duże zbiory danych i wiedzę z dziedziny szeroko pojętej biologii, aby pomóc naukowcom zrozumieć i zidentyfikować wzorce obecne w danych biologicznych. Umiejętności bioinformatyczne są niezbędne do zarządzania dużą ilością informacji we współczesnych naukach biologicznych i medycynie. Specjalność bioinformatyka to wysoce interdyscyplinarne kształcenie łączące wiedzę z zakresu biologii molekularnej, genetyki, informatyki, matematyki oraz statystyki. Jest to możliwe dzięki solidnym podstawom z biologii ogólnej, które również zdobędziesz na naszych studiach.

Studiując na specjalności bioinformatyka, kierunek Biologia, uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Wiedza i umiejętności, które zdobędziesz, dadzą Ci możliwość podjęcia pracy w branży bioinformatycznej, a także w firmach wykorzystujących szereg zastosowań komercyjnych.

Wybór specjalności odbywa się podczas pierwszego semestru studiów. Planowane jest uruchomienie trzech specjalności (spośród: biochemia z biologią molekularną, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia medyczna i biologia środowiska), na które zgłosi się najwięcej studentów.

Co po studiach?

Absolwenci bioinformatyki mają kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia w sektorze publicznym, w instytutach badawczych, rządowych, służbie zdrowia i kryminalistyce. Sektor komercyjny, taki jak przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny i rolniczy, również poszukuje absolwentów o takich umiejętnościach, zwłaszcza ze wzrostem znaczenia sekwencjonowania kwasów nukleinowych nowej generacji i oraz rosnących potrzeb związanych z doborem odpowiednich metod i przeprowadzaniem analizy ogromnych pakietów danych.

A ponadto na specjalności bioinformatyka:

  • Poznasz specjalistyczne bazy danych oraz nauczysz się z nich korzystać.
  • Nauczysz się metod przygotowania danych i ich analizy z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych.
  • Dzięki dużej liczbie godzin poświęconych na zdobywanie umiejętności praktycznych będziesz przygotowany do pracy w nowoczesnym laboratorium oraz obsługi zaawansowanego technologicznie sprzętu.
  • Dowiesz się jak zakodować i rozkodować język życia.

Dowiedz się o nas więcej:

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS