Biologia, studia pierwszego stopnia, specjalność: biochemia z biologią molekularną

Biochemia z biologią molekularną – zrozumiesz molekularne podstawy życia!

Biochemia bada substancje chemiczne występujące w wirusach, bakteriach, grzybach, roślinach i zwierzętach oraz wyjaśnia istotę procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych. Pomaga nam zrozumieć genezę chorób, w jaki sposób dziedziczymy oraz jak przebiegają procesy ewolucyjne. Jest to również nauka o dużym znaczeniu praktycznym. Dzięki zdobyczom biochemii tworzymy bezpieczne leki syntetyczne, wspieramy rolnictwo i przemysł, a kryminalistyka dysponuje nowoczesnymi narzędziami w wyjaśnianiu przyczyn i poszukiwaniu sprawców przestępstw. Jeśli nie jesteś pewny co chciałbyś studiować, a pasjonuje Cię zarówno biologia, jak i chemia, oraz ich praktyczne zastosowanie, biochemia z biologią molekularną jest dla ciebie idealnym wyborem. Studia na kierunku Biologia opierają się na eksperymentach, więc Twoja ciekawość, kreatywność, dokładność i wytrwałość są wyjątkowo cenione.

Biochemia to unikalna specjalność studiów w naszej części Polski – studia z biochemii prowadzone są wyłącznie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Możesz więc uzyskać wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów na drugim stopniu na specjalności biologia molekularna lub innej, zgodnej z Twoimi zainteresowaniami. 

Wybór specjalności odbywa się podczas pierwszego semestru studiów. Planowane jest uruchomienie trzech specjalności (spośród: biochemia z biologią molekularną, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia medyczna i biologia środowiska), na które zgłosi się najwięcej studentów.

Co po studiach?

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami, zdobytymi na specjalności biochemia z biologią molekularną znajdziesz pracę w laboratoriach instytucji i przedsiębiorstw związanych z medycyną, przemysłem i rolnictwem, zajmujących się analizą próbek żywności, leków, powietrza, wody, odpadów; w firmach z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, w ośrodkach diagnostyki medycznej (uczestnicząc w pracach badawczych, kontroli jakości, badaniach klinicznych, produkcji).

A ponadto na specjalności biochemia z biologią molekularną:

  • Nauczysz się, jak pracować w laboratorium zgodnie z zasadami Good Laboratory Practice.
  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności obsługi zaawansowanej aparatury laboratoryjnej, dzięki opiece doświadczonych naukowców oraz dużej liczbie zajęć praktycznych.
  • Dowiesz się, że każdy wielki eksperyment, jak wielkie dzieło sztuki, zaczyna się od …studiowania biochemii z biologią molekularną.

Dowiedz się o nas więcej:

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS