mgr Michał Zembrzycki

mgr Michał Zembrzycki - student studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 16.09.2020 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Zachowania błotniaka stawowego Circus aeruginosus w okresie godowym oraz ich konsekwencje w dalszych etapach cyklu rozrodczego

Promotor

dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS - Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie

Załączniki