mgr Sylwia Stączek

mgr Sylwia Stączek - asystent w Zakładzie Immunobiologii

Tytuł rozprawy

Indukcja odpowiedzi immunologicznej Galleria mellonella przez α-1,3-glukan wyizolowany ze ściany komórkowej grzyba Aspergillus niger

Promotor

prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska - Zakład Immunobiologii UMCS w Lublinie

Recezent

 

prof. dr hab. Mieczysława Boguś
prof. dr hab. Barbara Płytycz