Cykl warsztatów dla nauczycieli akademickich "Podziel się doświadczeniem - metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym"

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza do udziału w cyklu warsztatów
pt. "Podziel się doświadczeniem - metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym”
– przeznaczonych dla nauczycieli akademickich,
chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kształcenia zdalnego,
ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących studentów.

Warsztaty prowadzone będą online w formie wideokonferencji,
przez doświadczonych dydaktyków - pracowników Uniwersytetu,
ekspertów z zakresu e-learningu.


Celem realizacji warsztatów jest podniesienie jakości zajęć dydaktycznych
prowadzonych w UMCS z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość oraz pokazanie praktycznych elementów i dobrych praktyk
do wykorzystania w pracy nauczyciela akademickiego.

Limit miejsc:
Każdy warsztat przeznaczony jest dla grupy 15-25 osób.
Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o wybór jednego warsztatu.

Wymagania techniczne:
Ze względu na aktywny charakter warsztatów wymagane jest aby uczestnik
miał dostęp do mikrofonu i/lub kamery internetowej.

Kontakt:
Informacji w sprawach organizacyjnych
udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia

Pomocy technicznej w zakresie obsługi platformy Wirtualny Kampus
udziela Biuro ds. Zdalnego Kształcenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach!
>>> Poznaj tematykę warsztatów >>>


Warsztat nr 1:
„Organizacja zajęć aktywizujących przy wykorzystaniu
tablicy wielofunkcyjnej na Wirtualnym Kampusie"

Termin: 28 września 2020 r., godz. 10:00-12:00

Miejsce: platforma e-learningowa Wirtualny Kampus https://kampus.umcs.pl/

Prowadząca: dr inż. Anna Polska – adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzenne,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 

Zapisy: Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy
do 24 września 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia
zostaną przekazane w dniu 25 września 2020 r.


Warsztat nr 2:
„Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym na przykładzie „lekcji”. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą"

Termin: 28 września 2020 r., godz. 11:00-13:00

Miejsce: platforma e-learningowa Wirtualny Kampus https://kampus.umcs.pl/

Prowadząca: dr Małgorzata Gulip – adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej
i Socjopedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Zapisy: Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy
do 24 września 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia
zostaną przekazane w dniu 25 września 2020 r.


Warsztat nr 3:
„Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym
na przykładzie „mapy myśli” i studium przypadku"

Termin: 29 września 2020 r., godz. 11:00-13:00

Miejsce: platforma e-learningowa Wirtualny Kampus https://kampus.umcs.pl/

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
 – Prodziekan ds. jakości kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS 

Zapisy: Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy
do 24 września 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia
zostaną przekazane w dniu 25 września 2020 r.


Po zakończeniu całego cyklu, materiały szkoleniowe zostaną udostępnione
na stronie internetowej Uniwersytetu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach!

    Aktualności

    Data dodania
    17 września 2020