dr Jarosław W. Dymara

Książki:
 1. Z. Kloc, J. Dymara - Chemia i my. Zbiór testów sprawdzających dla klas 7 i 8. Warszawa 1995.
 2. A. Persona, J. Dymara, J. Reszko-Zygmunt. Chemia dla szkół średnich w testach. Część I, WSiP, Warszawa 1998
 3. J. W. Dymara, Z. J. Kloc. Chemia i my. Testy sprawdzające dla klas 7 i 8. WSiP, Warszawa 1998
 4. A. Persona, J. Dymara, J. Reszko-Zygmunt Chemia dla szkół średnich w testach. Część II. WSiP S.A., Warszawa 1998.
 5. J. W. Dymara „Chemia. Sprawdziany osiągnięć”. Książka nauczyciela gimnazjum, WSiP S. A. Warszawa 2000
 6. A. Persona, J. W. Dymara. Podstawy chemii. Repetytorium dla kandydatów na akademię medyczną i kierunki przyrodnicze. T. 1 (258 stron), T. 2 (256 stron). Oficyna Wydawnicza Medyk sp. z o.o. Warszawa 2003.
 7. I. Żeber-Dzikowska, E. Buchcic, J. W. Dymara, A. M. Persona. Tablice. Biologia. Chemia. WSiP, Warszawa 2004.
 8. J. W. Dymara, Chemia. Sprawdziany osiągnięć. Książka nauczyciela gimnazjum (z płytą CD-ROM). WSiP Warszawa 2004. Wyd. III.
 9. A. Persona, J. W. Dymara. Maturalnie że zdasz. WSiP S.A., Warszawa 2004
 10. A. Persona, J. W. Dymara. Chemia. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004, wydanie drugie poprawione i uzupełnione.
 11. A. Persona, J. Dymara. Podstawy chemii. Repetytorium dla kandydatów na akademię medyczną i kierunki przyrodnicze. T. 1 (311 stron), Wydanie III (poprawione i uzupełnione), Oficyna Wydawnicza Medyk sp. z o.o. Warszawa 2012
 12. A. Persona, J. Dymara. Podstawy chemii. Repetytorium dla kandydatów na akademię medyczną i kierunki przyrodnicze. T. 2 (384 strony), Wydanie III (poprawione i uzupełnione), Oficyna Wydawnicza Medyk sp. z o.o. Warszawa 2012
 13. Buczek I., Chrzanowski M., Dymara J., Persona A., Chemia. Rozszerzenie, Repetytorium matura. WSiP, Warszawa 2014, 1-344.

Artykuły i komunikaty:
 1. Z. Kloc, J. Dymara. Wybrane fragmenty filmu "Ratujmy naszą planetę" na lekcjach chemii. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu. Lublin 1993
 2. J. Dymara. Aspekty ochrony środowiska w programie klasy ekologicznej liceum ogólnokształcącego. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego. Toruń 1993
 3. J. Dymara. "Podstawy ekologii" - projekt programu nauczania dla liceum ogólnokształcącego. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu. Lublin 1993.
 4. J. Dymara - Problemy z nomenklaturą chemiczną na różnych szczeblach kształcenia. Referat. Materiały VIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Ekologiczne znaczenie wody. Borowice 1993, Wydawnictwo OFEK, Jelenia Góra - opublikowane w 1994
 5. J. Dymara - Badania procesu uczenia się zagadnień związanych z reakcjami jonowymi w roztworach. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh. Warszawa 1994
 6. J. Dymara, E. Rogowska - Kryteria wyboru przez nauczycieli podręcznika do chemii dla klasy VII szkoły podstawowej. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh. Warszawa 1994
 7. Z. Kloc, J. Dymara. Testy w: Chemia 7 i my. Książka nauczyciela szkoły podstawowej - komentarz metodyczny. R.M. Janiuk, K. Skrok. WSiP, Warszawa 1994
 8. J. Dymara - Problemy z nomenklaturą w chemii nieorganicznej. Chemia w Szkole Nr 5, s. 288-290. 1995
 9. Z. Kloc, J. Dymara. Jak zaznajamiać uczniów klasy VII z zagadnieniami związanymi z rodzajami i sposobami usuwania zanieczyszczeń wód naturalnych. Sympozjum Ochrona środowiska w nauczaniu szkolnym. UMK, Toruń 6-9 września 1995
 10. Z. Kloc, J. Dymara. Zagadnienia ochrony środowiska na lekcjach chemii w szkole podstawowej. Sympozjum Ochrona środowiska w nauczaniu szkolnym. UMK, Toruń 6-9 września 1995
 11. Z. Kloc, J. W. Dymara. Propozycja zadań testowych do sprawdzania osiągnięć uczniów z chemii w klasie 7 i 8. Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem. Lublin 25-28.09. 1995
 12. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, K. Skrok - Projekt zmodernizowanego programu zajęć z dydaktyki chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh, Poznań 1996
 13. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. Skrok. Problemy związane ze zintegrowanym nauczaniem przedmiotów przyrodniczych. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SITPChem, Poznań 1996
 14. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc. Problems related to integrated teaching of science subjects. Science and Technology Education for Social and Economic Development. Proceedings of Second Symposium IOSTE Central and East European Countries, Lublin, 1997 str. 25-27
 15. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc. Egzamin z metodyki nauczania chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTCh i SITPChem (XL), Gdańsk 1997
 16. Z. J. Kloc, J. W. Dymara. Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w programie zajęć z metodyki nauczania chemii. II Ogólnopolskie Sympozjum "Ochrona środowiska w nauczaniu szkolnym", Toruń 1997, s. 161-163
 17. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. Skrok. Testing of Practical Skills as an Element of the Methods of Chemistry Teaching Examination. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, 1998 s. 112
 18. R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, J. W. Dymara. The Syllabus of the Methods of Chemistry Teaching Classes. Book of Abstracts1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, 1998 s. 122
 19. Z. J. Kloc, J. W. Dymara, R. M. Janiuk Integrated Laboratory and Seminar Classes on Methods of Chemistry Teaching. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, 1998 s. 123
 20. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, A. Sitarz. Zintegrowana wiedza przyrodnicza uczniów szkół podstawowych. Materiały Dorocznego Zjazdu PTCh i SiTPChem, (XLI) 14-18 września Wrocław 1998, s. 303
 21. J. W. Dymara, Sympozjum nt.: "Kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych" Nałęczów, 16-18.X.1998. Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich. Nr 13/14, Kraków 1999, s. 76
 22. J. W. Dymara, "Kryteria oceny podręczników do chemii". XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Polska chemia w Unii Europejskiej, Kiekrz 1999 s. 255
 23. J. W. Dymara, "Zajęcia z metodyki nauczania chemii przygotowujące do praktyk przedmiotowo-metodycznych". Pregraduálni připrava a postugraduálni vzděláváni učitelů chemie. Ostravska Univerzita, Ostrava, 1999
 24. J. W. Dymara. "Rola podręczników w wytworzeniu wyobrażeń związanych z budową materii". Materiały VII Międzynarodowego Seminarium Problemów Dydaktyki Chemii. Opole 1999
 25. J. Dymara, M. Marciniak. Propozycje wykorzystania komputera i internetu w procesie dydaktycznym – Chemia, w: Komputer i internet w szkole. Akademicka Oficyna Wydawnicza, s. 27-34, Lublin 2001
 26. J. W. Dymara. Przygotowywanie nauczycieli chemii do wykorzystywania komputerów i Internetu. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem, Kraków 2002, s. 995
 27. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, A. Kamińska-Ostęp, K. Skrok. Kształcenie umiejętności zawodowych przyszłego nauczyciela chemii. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków 2002, s. 996
 28. J. W. Dymara. Wykorzystanie internetu w nauczaniu i uczeniu się chemii. w: Materiały XII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii „Różne oblicza chemii u progu XXI wieku” Sucha Beskidzka-Kraków 2003, s. 89-91
 29. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, K. Skrok. Sylwetka zawodowa nauczyciela chemii. w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1080
 30. R. M. Janiuk, J. Dymara. Trudności w uczeniu się chemii w opinii uczniów w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s 1062
 31. E. Samonek-Miciuk, J. Dymara. Doskonalenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej. w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1067
 32. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K.R. Skrok. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli chemii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava 2003, s. 111-118
 33. J. W. Dymara, R. M. Janiuk. Rola praktyk przedmiotowo-metodycznych w kształceniu nauczycieli chemii. Sbornik rednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava 2003, s. s. 146-150
 34. J. W. Dymara. Kształcenie umiejętności studentów w zakresie wykorzystania technik multimedialnych. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani uciteluchemie. Ostrava 2003 s. 276-280
 35. J. W. Dymara. Co przyszły nauczyciel chemii umieć powinien? Związek między treściami nauczania technologii informacyjnych a kompetencjami słuchaczy” pod red. B. Gocłowskiej i Zdz. Łojewskiego. Wyd. UMCS Lublin (2004) 29-32
 36. J. W. Dymara. Praktyczne przykłady realizacji zajęć na kierunku „Nauczanie chemii fizyki” Związek między treściami nauczania technologii informacyjnych a kompetencjami słuchaczy” pod red. B. Gocłowskiej i Zdz. Łojewskiego. Wyd. UMCS Lublin (2004) 115-121
 37. A. Persona, T. Gęca, B. Marczewska, J. Dymara. The use of Flow Injection Analysis (FIA) for determination of phosphate contents in juices laboratory experiments. Proceedings of the 15th International Conference on Chemistry Education, Hradec Kralove , (2005) 414-417.
 38. J. Dymara, A. Warchoł. Rozwijanie zainteresowań uczniów gimnazjów poprzez konkursy chemiczne. Materiały XIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, (2006) 114-117.
 39. R. M. Janiuk, J. Dymara, E. Samonek Miciuk. Results from the ROSE project and science education in Poland. Proceedings of the XII Sympozjum IOSTE, „Science and Technology Education in the Service of Humankind”, Malezja, (2006) 817-824.
 40. A. Persona, T. Gęca, B. Marczewska, J. Dymara. Analytical Chemistry as a Tool for Teaching Various Aspects of Chemistry. Food Additive Determination. 6th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe. Science and Technology Education in the Central and Easter Europe: Past, Present and Perspectives. Siauliai, Lithuania, 17-21 June 2007, s. 138-140.
 41. J. W. Dymara, A. Persona. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Aktuálne trendy vo vyučovani prirodovedných predmetov. ScienEdu, Bratislava, 28-30 Maj 2007, s. 205-208.
 42. A. Persona, T. Gęca, J. W. Dymara. Lab-exercise for students of „Bioactive substances and cosmetics” analytical tests for chlorine determination by use of spectrophotometric and dry chemistry methods. Aktualne trendy vo vyucovani prirodovednych predmetov. ScienEdu, Bratislava 28-30 Maj 2007, s. 473
 43. A. Persona, T. Gęca, J. Dymara. Komputer-aided classes in analytical chemistry. (poster). Book of Abstracts III International Conference Research in Didactics of the Sciences. University of Kraków 26-28 June 2008. s. 67
 44. Andrzej Persona, Tomasz Gęca, Jarosław Dymara. Komputer-aided classes In Analytical Chemistry. Materiały III Międzynarodowej konferencji: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2008, s. 294-297.
 45. Andrzej Persona, Jarosław W. Dymara. Kalibracja analityczna w analizie instrumentalnej. Materiały 52 Zjazdu PTChem i SiTPChem, Łódź 2009, S13-PC-13-13, s. 314.
 46. Jarosław W. Dymara. Rozwijanie zainteresowań uczniów chemią poprzez zajęcia pozaszkolne. Proceedings of the 19th International Conference on Chemistry Education, Vol. 2, Hradec Kralove, IX. 2009, s. 80-86.
 47. A. Persona, J. Dymara, P. Cichocki, M. Persona. Blended-learning for the students of environmental chemistry. Basic course of chemistry. Media4u Magazine. Mimoradne wydani. Czechy, 7.rocnik, (X3/2010) 203-207
 48. J. W. Dymara, Rola zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w rozwijaniu zainteresowań chemią. Biologie.Chemie.Zemepis. Časopis pro výuku přirodovědných předmětů na základnich a śtřednich školách. Ročnik 20, čislo 3x, 2011, s. 52-56.
 49. J. W. Dymara, A. Kamińska-Ostęp, Z. J. Kloc, Rola praktyk przedmiotowo-metodycznych w przygotowywaniu studentów do pracy w zawodzie nauczyciela. Biologie.Chemie.Zemepis. Časopis pro výuku přirodovědných předmětů na základnich a śtřednich školách. Ročnik 20, čislo 3x, 2011, s. 109-112.
 50. E. Samonek-Miciuk, J. Dymara. R.M. Janiuk. Developing students’ key competences using PROFILES modules. Book of invited presenters of the 1st International PROFILES Conference 24th -26th September 2012, Berlin, Germany, s. 130-131.
 51. R.M. Janiuk, E. Samonek-Miciuk, J. Dymara. The needs and expectations of Polish science teachers related to professional development. Book of invited presenters of the 1st International PROFILES Conference 24th -26th September 2012, Berlin, Germany, s. 132-133.
 52. A. Persona, T. Gęca, J. W. Dymara, Chemometrics. The problem of uncertainty in measurement of student analysis in duantitative chemistry course. Sùčasnost a perspektĭvy didaktiky chémie III. Madzinarodna konferencia. Univerzita Mateja Bela, Słowacja, Banska Bystrica, Donovaly, 29-31.05.2013, s. 102-106.
 53. Persona A., Gęca T., Dymara J.W., Persona M., Computer aided classes. Predicting bioactivity of natural compounds on their structure.  w: Research, theory and practice in chemistry didactics. Proceedings of the 23rd International Conference on Chemistry Education, Hradec Králové, IX – 2014,  (2014) 229-238.