Początki PDCh

Obchody X-lecia PDCh. Na zdjęciu pracownicy z lat 1975-85:

 

od lewej stoją: Anna Kuczyńska, Ewa Cukrowska, Ryszard Filipowski, Jolanta Błachewicz, Stanisław Ukalski, Lucjan Nędzyński, Barbara Michalak, Jadwiga Kazimierczak, Jadwiga Szymańska, Ryszard M. Janiuk od lewej siedzą: Ewa Juśko, Zofia Kloc, Mirosława Jurak, Janina Mikulska
15 lutego 1975 roku zarządzeniem Rektora utworzona została w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pracownia Dydaktyki Chemii. Trzonem tej pracowni stał się zorganizowany przez dr Lucjana Nędzyńskiego w roku 1969 Zespół Dydaktyki Chemii, który prowadził swą działalność w nader niesprzyjających warunkach lokalowych, na najniższych kondygnacjach budynku "Starej Chemii". Przenosiny do nowych, obszernych pomieszczeń w gmachu Instytutu Chemii UMCS były dla dr Lucjana Nędzyńskiego i jego kilkuosobowego zespołu radosnym wydarzeniem. Były też jednocześnie początkiem niełatwego i odpowiedzialnego okresu wytężonej pracy, nad stworzeniem w nowych warunkach nowoczesnej, wielofunkcyjnej pracowni dydaktyki chemii. (A. Rubaszkiewicz)