Dr inż. Grzegorz Świderski

 

Komisja habilitacyjna:

Przewodniczący komisji – Prof. dr hab. Henryk Kozłowski – Uniwersytet Opolski,
Sekretarz komisji – Dr hab. Barbara Charmas, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Recenzent – Dr hab. Małgorzata Brindell – Uniwersytet Jagielloński,
Recenzent – Prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka – Uniwersytet Wrocławski,
Recenzent – Prof. dr hab. Mariusz Makowski – Uniwersytet Gdański,
Recenzent – Prof. dr hab. Leszek Rycerz – Politechnika Wrocławska,
Członek komisji – Dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

Wszczęcie: 21.04.2021 r.
Powołanie Komisji: 08.11.2021 r.
Uchwała Komisji: 26.01.2022 r.
Uchwała Rady Instytutu: 14.03.2022 r.