Do pobrania dla studentów

1. Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

1.a) Podanie o wyrażenie zgody na realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych:

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela chemii
w ramach kierunku Chemia studia I stopnia na Wydziale Chemii UMCS

 

 

 
 
1.b) Podanie o wyrażenie zgody na realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych:


Kształcenie przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii - KONTYNUACJA
w ramach kierunku Chemia studia II stopnia na Wydziale Chemii UMCS
 
 
  
 

2. Informacje dotyczące prac dyplomowych i obron:

 
 
 
 
 
2.2. Informacja dot. obron prac dyplomowych - magisterskich/licencjackich w 2023 r.