Do pobrania dla studentów

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

Podanie o wyrażenie zgody na realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych:
Kształcenie przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii
w ramach kierunku Chemia  I / II* stopnia na Wydziale Chemii UMCS

Informacje dotyczące prac dyplomowych i obron:

Prace licencjackie w roku akademickim 2021/2022:Zasady wystawiania faktur za studia i wzór podania o wystawienie faktury (doc)