Dr Agnieszka Nosal-Wiercińska

Dr Agnieszka Nosal-Wiercińska

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz – przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Jacek Goworek – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Władysław Kubiak – recenzent,
 4. prof. dr hab. Paweł Kulesza – recenzent,
 5. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – recenzent,
 6. dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro – członek komisji,
 7. prof. dr hab. Stanisław Chibowski – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 21.11.2014 r.
 2. Powołanie Komisji: 5.02.2015 r.
 3. Uchwała Komisji: 30.04.2015 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 25.05.2015 r.