Wzory podań

Wzory podań w formacie .doc i .pdf:

1) Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

 

 

 2) Podanie o wyrażenie zgody na komisyjne zaliczenie / komisyjny egzamin

 

 

 3) Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru

 

 

4) Podanie o przedłużenie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej

 

 

 5) Podanie o o wyrażenie zgody na przeniesienie

 

 

 6) Podanie o wydanie dokumentów

 

 

 7) Podanie o zaliczenie modułów/przedmiotów

 

 

 8) Podanie o wyrażenie zgody na udzielenie urlopu okolicznościowego / zdrowotnego

 

  


 9) Podanie o wyrażenie zgody na usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu / egzaminie

 

 

 

 
10) Podanie o warunkowy wpis

 

 

 11) Podanie o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

 

 

 12) Podanie o wyrażenie zgody na wznowienie studiów celem przeprowadzenia obrony pracy licencjackiej / magisterskiej

 

 

 13) Podanie o wyrażenie zgody na przełożenie pierwszego terminu egzaminu

 

 

 14) Podanie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zaliczenia

 

 

15) Odwołanie od decyzji