Dr Piotr Borowski

Dr Piotr Borowski 

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Robert Moszyński – przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Jacek Goworek - sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Marek Kręglewski – recenzent,
 4. prof. dr hab. Jan Najbar – recenzent,
 5. prof. dr hab. Joanna Sadlej – recenzent,
 6. prof. dr hab. Małgorzata Borówko – członek komisji,
 7. prof. dr hab. Szczepan Roszak – członek komisji,

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 18.07.2012 r.
 2. Powołanie Komisji: 8.11.2012 r.
 3. Uchwała Komisji: 23.01.2013 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 28.01.2013 r.