Lokalizacja obiektów Wydziału Chemii UMCS

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
tel. 81 537 57 16, fax: 81 533 33 48,
e-mail: chemia@mail.umcs.pl
Wydział Chemii UMCS mieści się w trzech budynkach położonych przy placu Marii Curie-Skłodowskiej i ul. Glinianej.
 • Budynek "Mała Chemia"  - w tym Dziekanat Wydziału Chemii, sala wykładowa "M": 
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
  portiernia "Małej Chemii", tel. 81 537 57 18
 • Budynek "Collegium Chemicum" (aula A, sale wykładowe B i 121, dawniej nazywany "Dużą Chemią"): 
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
  portiernia "Dużej Chemii", tel. 81537 55 69
 • Budynek "Chemia Organiczna"
  ul. Gliniana 33
  portiernia "Chemii Organicznej" tel. 81 524 22 51