Wzory pism

Bieżące

UWAGA !!! MNiSW podało nowe wykazy czasopism. Poniżej link do wykazu (2014-06-30)
http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html

Załączniki do Sprawozdania z Badań za 2014 r. (do 12 stycznia 2015 r.)
Załączniki (MS Word 2003, Excel 2007) w pliku skompresowanym .zip  (akt. 2014-12-12)

Wzór streszczenia do wydziałowego raportu z badań za rok 2015 (.pdf (2015-12-10)

Dla studentów

Dla pracowników