Dr Małgorzata Janicka

Dr Małgorzata Janicka 

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Jacek Nawrocki - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Lucyna Hołysz – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Marek Trojanowicz – recenzent,
 4. prof. dr hab. Roman Kaliszan – recenzent,
 5. prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos – recenzent,
 6. prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz – członek komisji,
 7. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 16.04.2014 r.
 2. Powołanie Komisji: 5.06.2014 r.
 3. Uchwała Komisji: 25.09.2014 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 27.10.2014 r.