Dr Ewa Skwarek

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. Adam Proń - przewodniczący komisji - Politechnika Warszawska,
    dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. nadzw. UMCS - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. Adam Voelkel - recenzent - Politechnika Poznańska,
    prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk - recenzent - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
    prof. dr hab. Marek Majdan - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. Joanna Kolmas - członek komisji - Warszawski Uniwersytet Medyczny,
    prof. dr hab. Janusz  Ryczkowski - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 25.09.2017 r.
    Powołanie Komisji: 11.01.2018 r.
    Uchwała Komisji: 22.03.2018 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 26.03.2018 r.