Biblioteka Wydziału Chemii

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
parter
tel. 81 537 55 62, e-mail: bibchem@poczta.umcs.lublin.pl

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek: 11.00-18.00
wtorek - czwartek:    8.30-18.00
piątek:   8.30-15.00
sobota:   9.00-13.00

Kierownik:

mgr Regina Skorek – kustosz
e-mail: regina.skorek@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy:

mgr Dariusz Siek – starszy bibliotekarz
mgr Regina Skorek – kustosz

Profil zbiorów:

Profilowany księgozbiór naukowo-dydaktyczny, obejmujący dziedziny: chemia, biochemia, ochrona środowiska, kosmetologia oraz biotechnologia, fizyka, informatyka, matematyka.

Realizowane zadania:

  1. Gromadzenie zbiorów.
  2. Opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów.
  3. Udostępnianie zbiorów.
  4. Udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej.

Użyteczne linki:

Biblioteka Główna UMCS, katalog BG UMCS

E-książki dostępne w sieci UMCS (strona BG UMCS / E-żródła)
 

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteki cyfrowe (inne) - Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Lista wybranych czasopism krajowych i zagranicznych, informacje o wydawcach oraz sposobach wyszukiwania czasopism w serwisach


Zobacz także informację o Jednostce i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.