Dr Wojciech Gac

Dr Wojciech Gac

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk - przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Lucyna Hołysz - sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Maria Ziółek - recenzent,
 4. prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski - recenzent,
 5. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki - recenzent,
 6. prof. dr hab. Edward Rój - członek komisji
 7. prof. dr hab. Stanisław Pikus - członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 4.05.2012 r.
 2. Powołanie Komisji: 25.06.2012 r.
 3. Uchwała Komisji: 12.10.2012 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 15.10.2012 r.

Załączniki