Egzaminy i zaliczenia przemiotów w trybie zdalnym

Lista przedmiotów z których przeprowadza się

zaliczenia końcowe lub egzaminy na kierunku Chemia
w trybie zdalnym
wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach IT
obowiązujących do ich przeprowadzenia

semestr letni roku akademickiego 2020/2021
(ostatnia aktualizacja: dn. 16.06.2021 r. , godz. 12:15 )

UWAGA! Informacje o egzaminach i zaliczeniach mogą ulec zmianie,
przypominamy o sprawdzaniu daty i godziny ostatniej aktualizacji.

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu/zaliczenia

 

Analiza instrumentalna - metody elektrochemiczne

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Zaliczenie na ocenę zostanie przeprowadzone za pomocą testu (Microsoft Forms) na platformie Teams

Analiza śladowa w matrycach organicznych (część elektrochemiczna)

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr. hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Zaliczenie końcowe, Teams

Biochemia skóry i tkanek współzależnych

II rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Marzanna Paździoch-Czochra

Pisemny test zaliczeniowy, Wirtualny Kampus

Chemia analityczna

II rok

Chemia podstawowa
i stosowana

Prof. dr. hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Egzamin pisemny, Teams

Chemia bionieorganiczna

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska

Zaliczenie pisemne (on-line MS Teams)

Chemia materiałów

III rok

Analityka chemiczna, Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

Dr hab. Marta Worzakowska

Zaliczenie w formie testu prowadzonego z wykorzystaniem formularza on-line na platformie Teams

Chemia teoretyczna/wykład

I rok

2 st.

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Paweł Szabelski,
Prof. dr hab. Krzysztof Woliński

Egzamin w formie testu na platformie Teams

Inżynieria chemiczna

III rok

Chemia podstawowa i stosowana

Dr Marcin Cichy

Zaliczenie końcowe, Teams

Klasyczna analiza ilościowa

II rok

Analityka chemiczna

Prof. dr. hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Egzamin pisemny, Teams

Klasyczna Chemia analityczna (ilościowa) - wykład

I rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Joanna Lenik

Aplikacja Teams, test

Kompozycja wypowiedzi perswazyjnej - wykład

II rok

2 st.

 

Dr hab. Anna Tryksza

Test online na Wirtualnym Kampusie

Materiałoznawstwo

III rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

 

Zaliczenie w formie testu prowadzonego z wykorzystaniem formularza on-line na platformie Teams

Mikrobiologia lekarska – wykład

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska,
prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska,
dr hab. Anna Turska-Szewczuk prof. UMCS,
dr hab. Magdalena Karaś

Testy po każdym temacie na MS-TEAMS i USOS

Mikrobiologia lekarska - laboratorium

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Monika Marek-Kozaczuk, K Włodarczyk, K. Suśniak, M. Pac

Zaliczenia po każdym temacie w formie testów i test końcowy MS TEAMS

Modern diffraction methods in crystalline state investigations

I rok

2 st.

ERASMUS Mat. Ch.

Dr Barbara Mirosław

Pisemna, zdalna, synchroniczna

Kampus + Teams

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

III rok

 

Dr Marcin Cichy

Zaliczenie końcowe, Teams

Ogólne przygotowanie pedagogiczne

I rok

Nauczycielska

Dr Anna Grabowiec

Egzamin pisemny – Wirtualny Kampus

Zaliczenie - zadania pisemne - Wirtualny Kampus

Ogólne Przygotowanie Psychologiczne

I rok

Nauczycielska

Dr Anna Błaszczak

Test online/ Wirtualny Kampus

PF - Analityka medyczna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Joanna Lenik

Aplikacja Teams, test

Podstawy chemii teoretycznej

II rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Damian Nieckarz

Odpowiedź ustna - Wirtualny Kampus UMCS

Podstawy chemii teoretycznej/kw

2 rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek prof. UMCS

Ocenia ciągła – zadania do wykonania na platformie Teams

Przedmiot specjalizacyjny

I rok

2 st.

Analityka chemiczna, Chemia kryminalistyczna

Dr. hab. Cecylia Wardak

Egzamin pisemny, MS Teams

Przedmiot specjalizacyjny

I rok

2 st.

 

Dr Sławomir Frynas

Egzamin pisemny - Teams

Przedmiot specjalizacyjny

I rok

2 st.

 

Dr hab. Marta Worzakowska

 

Egzamin w aplikacji Teams w formie pisemnej.

 

Przedmiot specjalizacyjny (zaliczenie cząstkowe)

I rok

2 st.

Analityka chemiczna, Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

Zaliczenie cząstkowe w formie testu prowadzonego z wykorzystaniem formularza on-line na platformie Teams

Statystyka

I rok

Chemia kryminalistyczna

Dr Damian Nieckarz

Odpowiedź ustna - Wirtualny Kampus UMCS

Technologia Chemiczna

II rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

 

Egzamin przy wykorzystaniu formularza on-line na platformie Teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Analityka chemiczna

Dr. hab. Cecylia Wardak

Egzamin pisemny, MS Teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Chemia materiałowa - (niestacjonarne)

Dr hab. B. Podkościelna prof. UMCS

Egzamin w formie testu na MS Teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Marek Rotko

Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy Wirtualny Kampus oraz aplikacji Teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

C-C.II4.WM.SB.TF.

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Test na platformie TEAMS

Zastosowanie informatyki w chemii

I rok

Chemia podstawowa i stosowana

Dr Damian Nieckarz

Odpowiedź ustna - Wirtualny Kampus UMCS

Zastosowanie informatyki w chemii

I rok

Analityka chemiczna,

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko

Egzamin pisemny na platformie Teams (Test)

Zastosowanie informatyki w chemii

I rok

Chemia kryminalistyczna

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko

Egzamin pisemny na platformie Teams (Test)

Zastosowanie Informatyki w Chemii

I rok

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Zaliczenie końcowe (platforma TEAMS)

Zioła i preparaty stosowane w dermatologii i kosmetyce

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Anna Rysiak

Test/ MS Teams

 

 

MS Teams - praca i zajęcia online, Office 365

Wirtualny Kampus UMCS