Egzaminy i zaliczenia przemiotów w trybie zdalnym

Lista przedmiotów z których przeprowadza się

zaliczenia końcowe lub egzaminy na kierunku Chemia
w trybie zdalnym
wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach IT
obowiązujących do ich przeprowadzenia

SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
(ostatnia aktualizacja: dn. 24.01.2022 r. , godz. 14:00)

UWAGA! Informacje o egzaminach i zaliczeniach mogą ulec zmianie,
przypominamy o sprawdzaniu daty i godziny ostatniej aktualizacji.

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu/zaliczenia

 

Analiza specjacyjna

I rok
II st.

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Egzamin pisemny/ MS Teams

Analiza specjacyjna w kryminalistyce

I rok
II st.

Chemia kryminalistyczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Test poprzez aplikację Teams

Analiza śladowa elektrochemiczna

I rok
II st.

Analityka chemiczna, Chemia kryminalistyczna

 

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Dr hab. Cecylia Wardak prof. UMCS

Egzamin pisemny/ MS Teams

Biologiczne i chemiczne skutki promieniowania jądrowego w organizmach żywych

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Zaliczenie pisemne z użyciem platformy Wirtualny Kampus

Chemia fizyczna

II rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna, Chemia podstawowa i stosowana

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Egzamin pisemny, Teams

Chemia organiczna

III rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Marek Stankevič, prof. UMCS

Egzamin/Teams

Lektorat języka angielskiego

III rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Mgr Katarzyna Zalewska

Egzamin pisemny/online, platforma Wirtualny Kampus

Metody identyfikacji i rozdzielania związków biologicznie czynnych

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS

Zaliczenie – forma zdalna (Teams)

Podstawy dydaktyki

II rok

Moduł nauczycielski

Dr Anna Wójcik, prof. UMCS

On-line aplikacja FORMS

Przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole podstawowej

III rok

I rok
II st.

Moduł nauczycielski

Dr Anna Grabowiec

Zaliczenie pisemne – test/

Wirtualny Kampus

Przygotowanie psychologiczne do pracy w szkole podstawowej

I i III rok

Moduł nauczycielski

Dr Renata Wiechnik

Test pytań jednokrotnego wyboru za pośrednictwem Wirtualnego Kampusa UMCS

Socjologia

II rok

Chemia kryminalistyczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

MS Teams, test

Socjologia

III rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, Analityka chemiczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

MS Teams, test

Solid-state chemistry

I rok

Materials Chemistry

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Egzamin pisemny, Teams

Synteza i chemia organicznych związków chiralnych

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Marek Stankevič, prof. UMCS

Egzamin/Teams

Technologia chemiczna

III rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna, Chemia podstawowa i stosowana

Dr hab. Wojciech Gac prof. UMCS

Test z wykorzystaniem platformy Teams

Wybrane metody analizy Instrumentalnej

III rok

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Dr hab. Cecylia Wardak prof. UMCS

Egzamin pisemny/ MS Teams

Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Małgorzata Wójcik

Egzamin pisemny – platforma MS Teams

Wykład monograficzny

II rok
II st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Beata Cristóvão prof. UMCS

Zaliczenie – Teams (Forms)

Wykład monograficzny

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków,

Technologie fotoniczne i światłowodowe

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Test na platformie TEAMS

Zastosowanie informatyki w chemii

II rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko

Egzamin pisemny na platformie Teams (Test)

Związki mineralne stosowane w kosmetyce

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Andrzej Plak

Test (forma zdalna)

 

Linki do informacji o narzędziach IT używanych
do egzaminów i zaliczeń:

MS Teams - praca i zajęcia online, Office 365

Wirtualny Kampus UMCS