Katedra Technologii Chemicznej

 kierownik: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
- prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
- dr hab. Wojciech Gac prof. UMCS
- dr Sylwia Pasieczna-Patkowska
- dr Adam Lesiuk
- dr Witold Zawadzki
- dr Marcin Cichy
- dr Marek Rotko
- dr Magdalena Greluk
- dr Grzegorz Słowik