Dr Jolanta Cieśla

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. Paweł Kulesza - przewodniczący komisji - Uniwersytet Warszawski,
    dr hab.Katarzyna Szymczyk - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. Myroslav Sprynskyy - recenzent - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    prof. dr hab.  Zbigniew Adamczyk - recenzent - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
    prof. dr hab. Władysław Janusz - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. Beata Grobelna - członek komisji - Uniwersytet Gdański,
    dr hab.  Dorota Wianowska - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 07.03.2018 r.
    Powołanie Komisji: 07.06.2018 r.
    Uchwała Komisji: 27.08.2018 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 24.09.2018 r.