Dr Jolanta Nieszporek

Dr Jolanta Nieszporek 

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Jacek Nawrocki – przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Stanisław Pikus – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski – recenzent,
 4. prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski – recenzent,
 5. prof. dr hab. Paweł Kulesza – recenzent,
 6. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki – członek komisji,
 7. dr hab. inż. Grzegorz Sulka – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 28.05.2014 r.
 2. Powołanie Komisji: 4.09.2014 r.
 3. Uchwała Komisji: 14.11.2014 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 17.11.2014 r.