Biuletyn Dziekana

VI-IX.2017 r.

Doktoraty i habilitacje

11 lipca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Diany Mańko. Temat rozprawy: „Właściwości powierzchniowe, agregacyjne i zwilżające wodnych roztworów wybranych surfaktantów i ich mieszanin, ze szczególnym uwzględnieniem ramnolipidu”. Promotor: prof. dr hab. Anna Zdziennicka. Recenzenci: prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Stanisława Sanek-Rydlewska – AGH Kraków. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Dianie Mańko stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

22 września 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Kołtowskiego. Temat rozprawy: „Zastosowanie adsorbentów węglowych w kierunku zmniejszenia toksyczności i immobilizacji biodostępnej frakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach podlegających silnej presji antropogenicznej”. Promotor: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: dr hab. Magdalena Urbaniak – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała – Politechnika Gdańska. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Michałowi Kołtowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk i prof. dr hab. Anna Zdziennicka oraz dr Joanna Krawczyk, mgr inż. Anna Taraba, mgr Magdalena Szaniawska z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 03 – 08.09.2017 uczestniczyli w konferencji naukowej „31st Conference of The European Colloid and Interface Society”, University of Madrid, Hiszpania.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 24.09 – 01.10.2017 prowadziła wspólne badania naukowe z naukowcami z University of Cambridge, Wielka Brytania.

Mgr Marta Goliszek oraz mgr Karolina Fila doktorantki Wydziału Chemii w dniach 01.09 – 01.10.2017 uczestniczyły w realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów, Ukraina.

Mgr Przemysław Pączkowski doktorant Wydziału Chemii w dniach 04– 08.09.2017 uczestniczył w konferencji naukowej „Danube Vltava Sava Polymer Meeting”, Technische Universitat Wien, Austria.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski oraz dr hab. Aleksandra Szcześ i mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, w dniach 23 – 27.09.2017 uczestniczyli w konferencji naukowej „12th Annual Congress on Materials Science and Nanotechnology”, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Mgr Yingdi Yan w dniach 30.09 – 04.10.2017 uczestniczyła w konferencji naukowej „3rd Annual Congress on Polymer Science and Engineering”, Stany Zjednoczone.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 16 - 22.09.2017 uczestniczyła w konferencji naukowej „10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis, Modern, Trends and Applications”, Heraklion, Grecja.


Starsze biuletyny