Zakład Adsorpcji

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
II piętro
tel/fax: 81-537-56-56
strona www: www.za.umcs.lublin.pl
Zakład Adsorpcji wchodzi w skład Katedry Chemii Fizycznej

Kierownik:

prof. dr hab. Jacek Goworek, e-mail – jacek.goworek@poczta.umcs.lublin.pl, tel. – 81 537 55 63

osoba do kontaktu:
Ewa Głowacka, tel. – 81 537 56 56

Skład osobowy:

Kierunki badań:

 • Synteza i badania właściwości fizykochemicznych mezoporowatych materiałów krzemionkowych
 • Synteza i badania właściwości adsorpcyjnych materiałów kompozytowych typu polimer - krzemionka
 • Badania wpływu właściwości powierzchniowych i strukturalnych adsorbentów na przebieg procesu adsorpcji substancji organicznych z fazy wodnej
 • Badanie in situ przemian fazowych w porach ciał stałych

Dydaktyka:

 • wykłady: chemia fizyczna, monograficzne, specjalizacyjne
 • seminaria: monograficzne, specjalizacyjne
 • konwersatoria: chemia fizyczna
 • zajęcia laboratoryjne: chemia fizyczna

Prace magisterskie:

Synteza mezoporowatych materiałów krzemionkowych i kompozytowych o uporządkowanej strukturze na matrycach polimerowych
Adsorpcja substancji organicznych o zróżnicowanych właściwościach na kompozytach polimerowo-krzemionkowych
Badania właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych materiałów węglowych
Zastosowanie techniki AFM w badaniach strukturalnych próbek krzemionkowych uzyskanych metodą zol-żel
 

Wyposażenie:

 • spektrofotometr UV-Vis Cary 100 (Varian, Australia)
 • zestaw do miareczkowań potencjometrycznych: autobiureta Dosimat 765 (Metrohm, Szwajcaria), pHmetr PHM240 (Radiometer, Dania)
 • chromatograf gazowy Hewlett Packard 5890 (USA)
 • chromatograf cieczowy Agilent 100

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.