POIŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

(Fundusze Strukturalne dla nauki i szkolnictwa wyższego 2007-2013 - zob. inne)


POIŚ
(PO Infrastruktura i Środowisko)  

  • Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588 235 294 EUR