Sprawozdanie 2008

Od 1998 roku w przerwie międzysemestralnej organizowana jest Konferencja Sprawozdawcza.

W trakcie jej sesji prezentowane są osiągnięcia naukowe poszczególnych jednostek organizacyjnych w minonym roku kalendarzowym. Działalność naukowa Wydziału Chemii UMCS jest prezentowana w trakcie konferencji, nastepnie opisana w dorocznym sprawozdaniu z badań.

Program 12. Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej 2009
Wydziału Chemii UMCS za rok 2008
odbywającej się w dniach 9-10 lutego 2009 r.