Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2017 r.

Zobacz program Konferencji, Raport.

20. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS