Dr Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Dr Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Jacek Niemieśnik – przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Marek Majdan - sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Wojciech Wróblewski – recenzent,
 4. prof. dr hab. Paweł Kulesza – recenzent,
 5. prof. dr hab. Władysław Kubiak – recenzent,
 6. prof. dr hab. Piotr Wieczorek – członek komisji,
 7. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki – członek komisji,

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 28.06.2012 r.
 2. Powołanie Komisji: 6.09.2012 r.
 3. Uchwała Komisji: 21.01.2013 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 28.01.2013 r.