Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
III i V piętro
tel. 81 537 55 53, e-mail: mieczyslaw.korolczuk@umcs.lublin.pl
strona www: www.analityczna.umcs.lublin.pl

Kierownik:

dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. nadzw., mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl, tel 81 537-5588, p.319

osoba do kontaktu:
mgr Anna Zajączkowska Anna.Zajaczkowska@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81-537-55-77

Skład osobowy:

Pracownicy dydaktyczni:

prof. dr hab. DOBROWOLSKI Ryszard, rdobrow@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5704, p.311
mgr DOBRZYŃSKA Joanna, p.522
dr GĘCA Iwona, p.525
dr hab. GRABARCZYK Małgorzata, prof. nadzw. UMCS, mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl , tel 81 537-5588, p.319
dr GUGAŁA-FEKNER Dorota; gugala@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
prof. dr hab. KOROLCZUK Mieczysław, mkorolcz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5592, p.322
dr LENIK Joanna, joannal@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5655, p.325
dr hab. NIESZPOREK Jolanta, jolan@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
dr hab. NOSAL-WIERCIŃSKA Agnieszka, anosal@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5627, p.518
mgr OCHAB Mateusz
dr PERSONA Andrzej, persona@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 537-5695, p.317B
dr RESZKO-ZYGMUNT Joanna, jreszko@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5695, p.318
dr SIEŃKO Dorota, dsienko@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
dr hab. TYSZCZUK-ROTKO Katarzyna, prof. nadzw. UMCS, ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5585, p.519
dr hab. WARDAK Cecylia, persona@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5695, p.325

Pracownicy techniczni:

CHOJNIAK Marek,  tel. 81 537-5578, p.301
mgr FURTAK Marek, mfurtak@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5696, p.313
mgr GĘCA Tomasz, tomasz.geca@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5508, p.317B
mgr GROCHOWSKI Mariusz, mariursz.grochowski@poczta.ucms.lublin.pl, tel. 81 537-5578, p.303
Grupy badawcze
 1. dr Dorota Gugała – Fekner, dr Jolanta Nieszporek, dr Agnieszka Nosal – Wiercińska, dr Dorota Sieńko
 2. prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, dr hab. Małgorzata Grabarczyk, dr Iwona Rutyna
 3. dr hab. Ryszard Dobrowolski, dr Joanna-Reszko-Zygmunt, dr Magdalena Otto
 4. dr Joanna Lenik, dr Cecylia Wardak
Kierunki badań
 • elektrochemiczne metody oznaczania śladowych stężeń pierwiastków toksycznych i związków biologicznie czynnych
 • bezpośrednia analiza materiałów stałych na zawartość pierwiastków śladowych metodą GF AAS z zastosowaniem techniki dozowania zawiesiny 
 • analiza wybranych pierwiastków śladowych w materiałach roślinnych metodami spektrometrii atomowej 
 • konstrukcja i zastosowanie membranowych elektrod jonoselektywnych do oznaczania prostych kationów i leków 
 • konstrukcja i zastosowanie mikroelektrod i mikroelektrod wielodyskowych
 • badanie mechanizmu atomizacji pierwiastków śladowych w pomiarach absorpcji atomowej z wykorzystaniem techniki dozowania zawiesiny 
 • badanie trwałych właściwości modyfikujących wybranych pierwiastków w pomiarach absorpcji atomowej
 • adsorpcja wybranych pierwiastków śladowych na adsorbentach mikroporowatych 
 • badania kinetyki i mechanizmu procesów elektroredukcji kationów metali tworzących amalgamaty w funkcji aktywności wody oraz stężenia substancji organicznych zawierających atomy z wolnymi parami elektronowymi: pochodne tiomocznika, puryny i pirymidyny 
 • wyznaczanie parametrów adsorpcyjnych wyżej wymienionych substancji organicznych 
 • badanie mieszanych warstw adsorpcyjnych na rtęci w układzie czteroskładnikowym: H2O – NaClO4 – detergent biologiczny – pochodne tiomocznika 
 • korelacja między strukturą, właściwościami fizyko-chemicznymi i aktywnością biologiczną wybranych związków 
Dydaktyka
 • Chemia analityczna
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza śladowa
 • Analiza śladowa spektroskopowa
 • Metrologia
 • Laboratorium z analizy śladowej spektroskopowej, z analizy specjacyjnej, metrologii, chemii analitycznej
Wyposażenie (Equipment)
Posiadamy wysokiej klasy analizatory elektrochemiczne pozwalające na oznaczanie śladowych stężeń pierwiastków toksycznych z uwzględnieniem ich specjacji oraz na oznaczanie śladowych stężeń leków oraz spektrometry absorpcji atomowej:
 • Spektrometr AAS Varian (Spectra 880Z) z atomizacją elektrotermiczną i korekcją tła z wykorzystaniem efektu Zemana 
 • Analizatory elektrochemiczne Autolab PGSTAT 10 (Holandia)
 • Analizatory elektrochemiczne EA-9 firmy MTM Kraków (Polska) 

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.