Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
III i V piętro
Sekretariat: tel. 81 537 55 53
strona www: www.analityczna.umcs.lublin.pl

Kierownik:

dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. nadzw., mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl, tel 81 537-5588, p.319

Skład osobowy:

Pracownicy dydaktyczni:

mgr ADAMCZYK Marzena, marzena.adamczyk@poczta.umcs.lublin.pl, p. 525
prof. dr hab. DOBROWOLSKI Ryszard, rdobrow@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5704, p.311
dr DOBRZYŃSKA Joanna, joanna.dobrzynska@poczta.umcs.lublin.pl, p.522
dr GĘCA Iwona, p.525
dr hab. GRABARCZYK Małgorzata, prof. nadzw. UMCS, mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl , tel 81 537-5588, p.319
dr GUGAŁA-FEKNER Dorota; gugala@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
prof. dr hab. KOROLCZUK Mieczysław, mkorolcz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5592, p.322
dr hab. LENIK Joanna, joannal@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
dr hab. NIESZPOREK Jolanta, jolan@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5591, p.517
dr hab. NOSAL-WIERCIŃSKA Agnieszka, prof. nadzw. UMCS, anosal@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5627, p.518
dr OCHAB Mateusz, mateusz.ochab@poczta.umcs.lublin.pl, p. 525
dr RESZKO-ZYGMUNT Joanna, jreszko@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5695, p.318
dr SIEŃKO Dorota, dorota.sienko@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
dr hab. TYSZCZUK-ROTKO Katarzyna, prof. nadzw. UMCS, ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5585, p.519
dr hab. WARDAK Cecylia, cecylia.wardak@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5655, p.325

Pracownicy techniczni:

mgr GROCHOWSKI Mariusz, mariusz.grochowski@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5578, p.303
Grupy badawcze
 1. prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS, dr Iwona Rutyna, dr Mateusz Ochab
 2. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko prof. UMCS
 3. dr hab. Jolanta Nieszporek, dr Dorota Gugała–Fekner, dr Dorota Sieńko
 4. dr hab. Agnieszka Nosal–Wiercińska prof. UMCS
 5. dr hab. Ryszard Dobrowolski, dr Joanna Dobrzyńska
 6. dr hab. Cecylia Wardak, dr hab. Joanna Lenik
Kierunki badań
 • elektrochemiczne metody oznaczania śladowych stężeń pierwiastków toksycznych i związków biologicznie czynnych
 • bezpośrednia analiza materiałów stałych na zawartość pierwiastków śladowych metodą GF AAS z zastosowaniem techniki dozowania zawiesiny 
 • analiza wybranych pierwiastków śladowych w materiałach roślinnych metodami spektrometrii atomowej 
 • konstrukcja i zastosowanie membranowych elektrod jonoselektywnych do oznaczania prostych kationów i leków 
 • konstrukcja i zastosowanie mikroelektrod i mikroelektrod wielodyskowych
 • badanie mechanizmu atomizacji pierwiastków śladowych w pomiarach absorpcji atomowej z wykorzystaniem techniki dozowania zawiesiny 
 • badanie trwałych właściwości modyfikujących wybranych pierwiastków w pomiarach absorpcji atomowej
 • adsorpcja wybranych pierwiastków śladowych na adsorbentach mikroporowatych 
 • badania kinetyki i mechanizmu procesów elektroredukcji kationów metali tworzących amalgamaty w funkcji aktywności wody oraz stężenia substancji organicznych zawierających atomy z wolnymi parami elektronowymi: pochodne tiomocznika, puryny i pirymidyny 
 • wyznaczanie parametrów adsorpcyjnych wyżej wymienionych substancji organicznych 
 • badanie mieszanych warstw adsorpcyjnych na rtęci w układzie czteroskładnikowym: H2O – NaClO4 – detergent biologiczny – pochodne tiomocznika 
 • korelacja między strukturą, właściwościami fizyko-chemicznymi i aktywnością biologiczną wybranych związków 
Dydaktyka
 • Chemia analityczna
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza śladowa
 • Analiza śladowa spektroskopowa
 • Metrologia
 • Laboratorium z analizy śladowej spektroskopowej, z analizy specjacyjnej, metrologii, chemii analitycznej
Wyposażenie (Equipment)
Posiadamy wysokiej klasy analizatory elektrochemiczne pozwalające na oznaczanie śladowych stężeń pierwiastków toksycznych z uwzględnieniem ich specjacji oraz na oznaczanie śladowych stężeń leków oraz spektrometry absorpcji atomowej:
 • Spektrometr AAS Varian (Spectra 880Z) z atomizacją elektrotermiczną i korekcją tła z wykorzystaniem efektu Zemana 
 • Analizatory elektrochemiczne Autolab PGSTAT 10 (Holandia)
 • Analizatory elektrochemiczne EA-9 firmy MTM Kraków (Polska) 

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.