Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
III i V piętro
Sekretariat: tel. 81 537 55 53
strona www: www.analityczna.umcs.lublin.pl

Kierownik:

dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. nadzw., mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl, tel 81 537-5588, p.319

Skład osobowy:

Pracownicy dydaktyczni:

mgr ADAMCZYK Marzena, marzena.adamczyk@poczta.umcs.lublin.pl, p. 525
prof. dr hab. DOBROWOLSKI Ryszard, rdobrow@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5704, p.311
dr DOBRZYŃSKA Joanna, joanna.dobrzynska@poczta.umcs.lublin.pl, p.522
dr GĘCA Iwona, iwona.rutyna@poczta.umcs.lublin.pl, p.525
dr hab. GRABARCZYK Małgorzata, prof. nadzw. UMCS, mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl , tel 81 537-5588, p.319
dr GUGAŁA-FEKNER Dorota; gugala@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
prof. dr hab. KOROLCZUK Mieczysław, mkorolcz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5592, p.322
dr hab. LENIK Joanna, j.lenik@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
dr hab. NIESZPOREK Jolanta, jolan@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5591, p.517
dr hab. NOSAL-WIERCIŃSKA Agnieszka, prof. nadzw. UMCS, anosal@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5627, p.518
dr OCHAB Mateusz, mateusz.ochab@poczta.umcs.lublin.pl, p. 525
dr RESZKO-ZYGMUNT Joanna, jreszko@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5695, p.318
dr SIEŃKO Dorota, dorota.sienko@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5557, p.521
dr hab. TYSZCZUK-ROTKO Katarzyna, prof. nadzw. UMCS, ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537-5585, p.519
dr hab. WARDAK Cecylia, cecylia.wardak@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5655, p.325

Pracownicy techniczni:

mgr GROCHOWSKI Mariusz, mariusz.grochowski@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-5578, p.303
Grupy badawcze
 1. prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS, dr Iwona Rutyna, dr Mateusz Ochab
 2. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko prof. UMCS
 3. dr hab. Jolanta Nieszporek, dr Dorota Gugała–Fekner, dr Dorota Sieńko
 4. dr hab. Agnieszka Nosal–Wiercińska prof. UMCS
 5. dr hab. Ryszard Dobrowolski, dr Joanna Dobrzyńska
 6. dr hab. Cecylia Wardak, dr hab. Joanna Lenik
Kierunki badań
 • elektrochemiczne metody oznaczania śladowych stężeń pierwiastków toksycznych i związków biologicznie czynnych
 • bezpośrednia analiza materiałów stałych na zawartość pierwiastków śladowych metodą GF AAS z zastosowaniem techniki dozowania zawiesiny 
 • analiza wybranych pierwiastków śladowych w materiałach roślinnych metodami spektrometrii atomowej 
 • konstrukcja i zastosowanie membranowych elektrod jonoselektywnych do oznaczania prostych kationów i leków 
 • konstrukcja i zastosowanie mikroelektrod i mikroelektrod wielodyskowych
 • badanie mechanizmu atomizacji pierwiastków śladowych w pomiarach absorpcji atomowej z wykorzystaniem techniki dozowania zawiesiny 
 • badanie trwałych właściwości modyfikujących wybranych pierwiastków w pomiarach absorpcji atomowej
 • adsorpcja wybranych pierwiastków śladowych na adsorbentach mikroporowatych 
 • badania kinetyki i mechanizmu procesów elektroredukcji kationów metali tworzących amalgamaty w funkcji aktywności wody oraz stężenia substancji organicznych zawierających atomy z wolnymi parami elektronowymi: pochodne tiomocznika, puryny i pirymidyny 
 • wyznaczanie parametrów adsorpcyjnych wyżej wymienionych substancji organicznych 
 • badanie mieszanych warstw adsorpcyjnych na rtęci w układzie czteroskładnikowym: H2O – NaClO4 – detergent biologiczny – pochodne tiomocznika 
 • korelacja między strukturą, właściwościami fizyko-chemicznymi i aktywnością biologiczną wybranych związków 

Współpraca naukowa

Uczestnictwo w akcji COST CA 16215 “European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms”.
dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS
dr hab. Cecylia Wardak

W ramach tego projektu w terminie 02-13 .06.2018 odbyła staż dr Mersiha SULJKANOVIĆ z Universty of Tuzla w Bośnii i Hercegowinie.

Badania dotyczące zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin) realizowane w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej a Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ICBN KUL).

dr hab. K. Tyszczuk-Rotko prof. UMCS  pełni funkcję koordynatora prac ze strony Wydziału Chemii UMCS. Należy dodać, że wykonawca ze strony ICBN KUL (dr Ilona Sadok) uzyskała w sierpniu 2018 roku finansowanie tej tematyki w konkursie Miniatura 2  Narodowego Centrum Nauki.

dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińskiej prof. UMCS współpraca naukowa z:

 • Uniwersytetem Łódzkim, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (grupa badawcza prof. UŁ dr hab. Sławomiry Skrzypek
 • Prof. Selehattin Yilmaz i jego grupa badawcza (Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Sciences and Arts, Turcja)

Grant Miniatura 2

dr Joanna Dobrzyńska
Mezoprowate materiały krzemionkowe z odwzorowaniem jonów Pt(II) i Pt(IV) - synteza, charakterystyka i zastosowanie w analityce platyny. Przyznany 21 grudnia 2018 do realizacji w 2019 roku (2018/02/X/ST5/02073)

 
Dydaktyka
 • Chemia analityczna
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza śladowa
 • Analiza śladowa spektroskopowa
 • Metrologia
 • Laboratorium z analizy śladowej spektroskopowej, z analizy specjacyjnej, metrologii, chemii analitycznej
Wyposażenie (Equipment)
Posiadamy wysokiej klasy analizatory elektrochemiczne pozwalające na oznaczanie śladowych stężeń pierwiastków toksycznych z uwzględnieniem ich specjacji oraz na oznaczanie śladowych stężeń leków oraz spektrometry absorpcji atomowej:
 • Spektrometr AAS Varian (Spectra 880Z) z atomizacją elektrotermiczną i korekcją tła z wykorzystaniem efektu Zemana 
 • Analizatory elektrochemiczne Autolab PGSTAT 10 (Holandia)
 • Analizatory elektrochemiczne EA-9 firmy MTM Kraków (Polska) 

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.