Instytut Nauk Chemicznych


INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
Budynek A tzw. "Mała Chemia", (zob. lokalizację),
e-mail: instnaukchem@poczta.umcs.lublin.pl

 

Pracownicy podlegający Dyrektorowi Instytutu Nauk Chemicznych (prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk):

dr Halina Głuchowska
dr Mariusz Grochowski
dr Katarzyna Jędruchniewicz
mgr Agnieszka Lipke
dr Jolanta Orzeł
mgr Stanisław Radkiewicz

Wolontariusze podlegający Dyrektorowi Instytutu Nauk Chemicznych (prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk):

dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS
dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS