Efekty kształcenia

Efekty kształcenia na kierunku CHEMIA

Studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku CHEMIA, studia pierwszego stopnia (od naboru 2012/13):

Learning outcomes for the CHEMISTRY course, first degree program (recruitment 2012/13):

Efekty kształcenia dla kierunku CHEMIA, studia pierwszego stopnia (od naboru 2017/18):

Learning outcomes for the CHEMISTRY course, first degree program (recruitment 2017/18):

Studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku CHEMIA, studia drugiego stopnia (od naboru 2012/13):

Learning outcomes for the CHEMISTRY course, second degree program (recruitment 2012/13):

Efekty kształcenia dla kierunku CHEMIA, studia drugiego stopnia (od naboru 2018/19):

Learning outcomes for the CHEMISTRY course, second degree program (recruitment 2018/19):

Learning outcomes for postgraduate studies: Teaching Chemistry (recruitment 2018/19):

Studia trzeciego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku CHEMIA, studia trzeciego stopnia (od naboru 2012/13):

Learning outcomes for the CHEMISTRY course, third degree program (recruitment 2012/13):

Efekty kształcenia dla kierunku CHEMIA, studia trzeciego stopnia (nabór 2017/18):

Learning outcomes for the CHEMISTRY course, third degree program (recruitment 2017/18):

Efekty kształcenia dla kierunku CHEMIA, studia trzeciego stopnia - międzynarodowe studia doktoranckie z chemii (od naboru 2018/19):

Learning outcomes for the CHEMISTRY course, third degree program - international doctoral studies in chemistry (recruitment 2018/19):

Uchwały Senatu

Studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, od naboru 2012/13:

Studia pierwszego stopnia, od naboru 2017/18:

Studia drugiego stopnia, od naboru 2018/19:

Studia trzeciego stopnia, nabór 2017/18:

Studia trzeciego stopnia - międzynarodowe studia doktoranckie z chemii, od naboru 2018/19: