dr Zofia Kloc

Książki:
 1. Z. Kloc, J. Dymara - Chemia i my. Zbiór testów sprawdzających dla klas 7 i 8. Warszawa 1995.
 2. J. W. Dymara, Z. J. Kloc. Chemia i my. Testy sprawdzające dla klas 7 i 8. WSiP, Warszawa 1998
 3. J. Berecka, A. Borkowska, E. Bytniewska-Rozwód, Z. Kloc. Chemia. Nowa Matura 2005. Zakres podstawowy i rozszerzony. Testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2005.
 4. J. Berecka, A. Borkowska, E. Bytniewska-Rozwód, Z. Kloc. Chemia. Nowa matura 2005. Zakres podstawowy i rozszerzony. Suplement dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2005.
 5. J. Berecka, A. Borkowska, E. Bytniewska-Rozwód, Z. Kloc. Chemia. Nowa Matura 2006. Zakres podstawowy i rozszerzony. Testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2005.
 6. J. Berecka, A. Borkowska, E. Bytniewska-Rozwód, Z. Kloc. Chemia. Nowa matura 2006. Zakres podstawowy i rozszerzony. Suplement dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2005. 
Artykuły i komunikaty:
 1. Z. Kloc. Właściwości sorpcyjne gleb a ochrona środowiska naturalnego. V Wiosenna Szkoła Dydaktyki Chemii w Karpaczu, 1987
 2. M. Jurak, Z. Kloc. Propozycja szczegółowego rozkładu materiału nauczania działu: „Związki chemiczne w żywieniu” w klasie VIII. VI Wiosenna Szkoła Dydaktyki Chemii w Karpaczu, 1989
 3. Z. Kloc, M. Jurak. Aktywizujące metody nauczania podczas realizacji wybranych zagadnień z działu klasy VIII „Związki chemiczne w żywieniu”.VI Wiosenna Szkoła Dydaktyki Chemii w Karpaczu, 1989
 4. M. Jurak, Z. Kloc. Budowa chemiczna skorupy ziemskiej jako przykład korelacji wiedzy z chemii i geografii. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem. Sekcje III i VIII. Szczecin 1990
 5. W. Brzyska, Z. Kloc. Kompleksy lantanowców ciężkich z kwasem 3-nitroftalowym. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukoweego PTChem., Sekcje I-VII. Szczecin 1990
 6. W. Brzyska, Z. Kloc. Preparatyka i właściwości 3-nitroftalanów Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) i Cd(II). Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem, Kraków 1991
 7. Z. Kloc. Wpływ motywacji na przebieg procesu uczenia się chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem. Białystok 1992
 8. Z. Kloc, J. Dymara. Wybrane fragmenty filmu "Ratujmy naszą planetę" na lekcjach chemii. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu. Lublin 1993
 9. Z. Kloc. Co motywuje uczniów do uczenia się chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego. Toruń 1993
 10. Z. Kloc. Motywacje w nauczaniu chemii. Materiały VIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Ekologiczne znaczenie wody. Borowice 1993, Wyd. OFEK, Jelenia Góra. Opublikowano w 1994
 11. Z. Kloc, J. Dymara - Chemia i my. Testy w: Chemia 7 i my. Książka nauczyciela. R.M. Janiuk, K. Skrok. WSiP, Warszawa, 1994.
 12. Z. J. Kloc. Propozycja realizacji haseł programowych związanych z glebą w szkole podstawowej. Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Sobieszewo. Czerwiec 1995
 13. Z. Kloc, J. Dymara. Jak zaznajamiać uczniów klasy VII z zagadnieniami związanymi z rodzajami i sposobami usuwania zanieczyszczeń wód naturalnych. Sympozjum Ochrona środowiska w nauczaniu szkolnym. UMK, Toruń 6-9 września 1995
 14. Z. Kloc, J. Dymara. Zagadnienia ochrony środowiska na lekcjach chemii w szkole podstawowej. Sympozjum Ochrona środowiska w nauczaniu szkolnym. UMK, Toruń 6-9 września 1995
 15. Z. Kloc, J. W. Dymara. Propozycja zadań testowych do sprawdzania osiągnięć uczniów z chemii w klasie 7 i 8. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem. Lublin 25-28.09. 1995
 16. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. Skrok. Problemy związane ze zintegrowanym nauczaniem przedmiotów przyrodniczych. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SITPChem, Poznań 1996
 17. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, K. Skrok - Projekt zmodernizowanego programu zajęć z dydaktyki chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh, Poznań 1996
 18. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc. Problems related to integrated teaching of science subjects. Science and Technology Education for Social and Economic Development. Proceedings of Second Symposium IOSTE Central and East European Countries, Lublin, 1997 str. 25-27
 19. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z.J. Kloc. Egzamin z metodyki nauczania chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SITPChem(XL), Gdańsk 1997
 20. Z. J. Kloc, J. W. Dymara. Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w programie zajęć z metodyki nauczania chemii. II Ogólnopolskie Sympozjum "Ochrona środowiska w nauczaniu szkolnym", Toruń 1997, s. 161-163
 21. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. Skrok. Testing of Practical Skills as an Element of the Methods of Chemistry Teaching Examination. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, 1998 s. 112
 22. R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, J. W. Dymara. The Syllabus of the Methods of Chemistry Teaching Classes. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, 1998 s. 122
 23. Z. J. Kloc, J. W. Dymara, R. M. Janiuk Integrated Laboratory and Seminar Classes on Methods of Chemistry Teaching. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, 1998 s. 123
 24. R. M. Janiuk. Z. J. Kloc, M. Zielnik. Świadomość ekologiczna uczniów szkół podstawowych. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem. i SITPChem, (XLI) 14-18 września, Wrocław 998., s. 304
 25. Z. Kloc, A. Żołnacz, R. M. Janiuk, "Integracja wiedzy o węglu i jego związkach". XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Polska chemia w Unii Europejskiej, Kiekrz, 1999 r., s. 318
 26. Z. J. Kloc. Doświadczenia chemiczne związane z zagadnieniami ochrony środowiska dla uczniów gimnazjum. w: Materiały Jubileuszowego Zjazdu Naukowego, Łódź 10-15.09.2000 S-13, s. 248
 27. Z. J. Kloc. Stawianie pytań – strategia dydaktyczna prowadząca do efektywnego nauczania i uczenia się. Materiały XLIV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Katowice 2001
 28. Z.J. Kloc. Studia Podyplomowe z Chemii dla Nauczycieli absolwentów studiów przyrodniczych. w: Materiały Sympozjum Naukowo-Dydaktycznego (Lublin 2000) „Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej”. Wyd. UMCS Lublin 2002, s. 103-105
 29. Z. Kloc, K. Skrok. Praktyki przedmiotowo-metodyczne w opinii studentów chemii. w: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Kraków 2000). „Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły”. Wyd. Naukowe AP, Kraków 2002, s. 167-171
 30. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, A. Kamińska-Ostęp, K. Skrok. Kształcenie umiejętności zawodowych przyszłego nauczyciela chemii. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków 2002
 31. R. M. Janiuk, Z. J. Kloc. Chemia w życiu codziennym – propozycja ćwiczenia z metodyki nauczania chemii. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków 2002, s. 1028
 32. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, K. Skrok. Sylwetka zawodowa nauczyciela chemii. w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChemi SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1080
 33. A. Z. Augustyniak, Z. J. Kloc. Lekcja chemii w pracowni konserwatorskiej jako podsumowanie wiedzy dotyczącej zastosowania związków nieorganicznych w życiu codziennym. w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1076
 34. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. R. Skrok. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli chemii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava 2003
 35. Z. J. Kloc. Zagadnienia życia codziennego w programie ćwiczeń z metodyki nauczania chemii. Sbornik prednasek z mezinarodni konferencekonane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava 2003, Czechy, s. 189-193
 36. J. Z Augustyniak, Z. J. Kloc. Rozwijanie zainteresowań uczniów chemią. Materiały Zjazdowe Tom III, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, Wrocław, 2004
 37. Z. J. Kloc. Zagadnienia ochrony środowiska w programie zajęć z metodyki nauczania chemii na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. Materiały międzynarodowej konferencji DIDCHEM, Rajecke Teplice, Bratislava 2004, Słowacja, s. 84-87.
 38. Z. Kloc, J. Berecka, A. Borkowska, E. Bytniewska-Rozwód. Kształcenie umiejętności tworzenia interpretowania informacji w kontekście nowego egzaminu maturalnego z chemii. Materiały XLVIII Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem., Poznań (2005)S11-P18.
 39. Z. Kloc, Z. Rzączyńska. Osiągnięcia studentów I roku z chemii ogólnej a wymagania egzaminacyjne nowej matury. Materiały XIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka. (2006) 144-147.
 40. Z. Kloc. Umiejętności studentów I roku chemii w zakresie rozwiązywania zadań rachunkowych z chemii ogólnej. Materiały XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk (2006) 270.
 41. Z. J. Kloc. Wyniki egzaminu maturalnego z chemii studentów I roku studiów chemicznych a ich osiągnięcia z chemii ogólnej. Aktuálne trendy vo vyučovani prirodovedných predmetov. ScienEdu, Bratislava 28-30 Maj 2007, s. 223-226.
 42. Z. Kloc, Z. Rzączyńska. Studies of knowledge standard in general chemistry of the first year chemistry students. Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. Charles University, Faculty of Science, Prague 2007, s. 276-280.
 43. J. Berecka, Z. J. Kloc. Materiały służące upoglądowieniu nauczania chemii przygotowane we współpracy z uczniami. Materiały 50 Zjazdu PTChem i SITPChem, Toruń 2007, S10-CL-11.
 44. Z. Kloc, Z. Rzączyńska. Badanie opanowania wybranych zagadnień z chemii ogólnej przez studentów I roku chemii. Materiały 51 Zjazdu PTChem i SiTPChem, Opole 2008, S10-KS-04.
 45. Z. Kloc. Badania poziomu wiedzy z chemii ogólnej studentów I roku. Materiały IX Konferencji: Nowe wyzwania dydaktyki chemii, 25-27.04. 2008, Ciążeń k. Poznania, s. 236-239.
 46. Z. J. Kloc. Doskonalenie kompetencji nauczycielskich w ramach studiów podyplomowych. Sbornik prednasek z mezinarodni konference. „Aktualni aspekty pregradualni pripravy a postgradualniho vzdelavani ucitelu chemie”. Ostrawa (2010) 146-150.
 47. A. Kamińska-Ostęp, Z. J. Kloc. Multimedia presentation „useful chemistry” as a form of chemical knowledge popularization. Book of Abstracts DidSci, 4th International Conference Research in Didactics of the Science, Pedagogical University of Kraków, Kraków (2010) 55.
 48. Z. J. Kloc. Research results of achievements in general chemistry by the first year students. Book of Abstracts DidSci, 4th International Conference Research in Didactics of the Science, Pedagogical University of Kraków, Kraków (2010) 60.
 49. Z. J. Kloc. Osiągnięcia z chemii ogólnej studentów I roku w świetle prowadzonych badań. Research in Didactics of the Science (monograph), Pedagogical University of Kraków, Kraków (2010) 204-207.
 50. A. Kamińska-Ostęp. Z. J. Kloc, Wzbudzanie zainteresowań chemią poprzez ukazywanie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym. Biologie.Chemie.Zemepis. Časopis pro výuku přirodovědných předmětů na základnich a śtřednich školách. Ročnik 20, čislo 3x, 2011, s. 63-67.
 51. J. W. Dymara, A. Kamińska-Ostęp, Z. J. Kloc, Rola praktyk przedmiotowo-metodycznych w przygotowywaniu studentów do pracy w zawodzie nauczyciela. Biologie.Chemie.Zemepis. Časopis pro výuku přirodovědných předmětů na základnich a śtřednich školách. Ročnik 20, čislo 3x, 2011, s. 109-112.
 52. Z.J. Kloc. Chemical Competition “One Year Before Matura Exam”. Research in Didactics of the Science (Book of Abstracts), Pedagogical University of Kraków, Kraków (2012) 59
 53. Kloc Z., Współpraca Wydziału Chemii UMCS ze środowiskiem szkolnym. Orbital 2-3/2014, 100-103.

Inne:
Dane rentgenostrukturalne opublikowane w ramach współpracy z International Centre for Diffraction Date w Powder Diffraction File
 1. X-ray data of Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Er, Tm and Lu 3-nitrophthalic hydrates. Set 47 (1997) 2227-2232.
 2. X-ray data of Mn, Co, Ni, Cu, Zn and Cd 3-nitrophthalic hydrates. Set 47 (1977) 2273-2277.