"Mała Chemia" (pl. M. Curie-Skłodowskiej 2)

Budynek tzw. "Mała Chemia"  to najstarszy budynek Wydziału Chemii (lata 50-te XX w.), ustawiony prawie na osi północ-południe po wschodniej stronie pl. M. Curie-Skłodowskiej  (wejście od strony zachodniej - od pomnika Marii Skłodowskiej-Curie). Od północy sąsiaduje z podobnym bud. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (MFI, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1), a od południa z pochodzącym z lat 70-tych XX w. budynkiem Collegium Chemicum ("Duża Chemia", pl. M. Curie-Skłodowskiej 3)

Zobacz lokalizację (mapa) oraz sale dydaktyczne